Kullanım Koşulları


NOT: BU KULLANIM KOŞULLARI YALNIZCA TÜRKİYE’DE BULUNAN KULLANICILARA İLİŞKİNDİR. UYGULAMAYI TÜRKİYE DIŞINDA KULLANMANIZ HALİNDE BULUNDUĞUNUZ LOKASYONA GÖRE FARKLI KULLANIM KOŞULLARI GEÇERLİ OLACAKTIR. UYGULAMA BULUNDUĞUNUZ LOKASYONA GÖRE SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLACAK KULLANIM KOŞULLARINI GÖSTERECEKTİR.

1. Tanımlar

Getir: Getir Perakende Lojistik Anonim Şirketi.

Uygulama: Getir’e ait mobil ve diğer internet bağlantısı olan cihazlarda kullanılabilen Getir’in sunduğu ürünlerin/hizmetlerin sipariş edilebildiği tüm fikri ve sınai hakları Getir’e ait uygulama.

Müşteri: Uygulama üzerinden mal veya hizmetlere ilişkin sipariş talebi oluşturan kişi.

Taraf(lar): Müşteri ve/veya Getir.

Koşullar: Bu kullanım koşullarının tamamı.

Sözleşme: Taraflar arasındaki Önbilgilendirme Formu ve bu formda yer alan bilgiler uyarınca kurulan mesafeli satış sözleşmesi.

Ürün(ler): Getir’in hizmet verdiği bölgelerde, Uygulama’da yer alan seçenekler arasından, Müşteri tarafından seçilen ve Getir tarafından, Müşteri’ye sunulan hizmet veya mal.

2. Başvuru ve Üyelik

2.1. Kullanıcılar, Uygulama’yı indirip, kayıt için gerekli olan bölümleri doldurup, GSM numarasını onayladıktan sonra, şifresini girerek, işbu Koşullar dâhilinde Uygulama’yı kullanmaya başlayabilir.

2.2. Müşteri, başvuru esnasında verdiği tüm bilgilerin daima ve her bakımdan eksiksiz, gerçeğe uygun ve güncel olduğunu kabul eder. Müşteri, bilgilerini her zaman Uygulama aracılığıyla güncelleyebilir.

3. Uygulama’nın Kullanımı

3.1. Getir, kendi belirlediği ve Uygulama üzerinden sipariş verilebilen kapsama alanlarında teslimat yapmaktadır. Müşteri, Uygulama üzerinden teslimat adresi seçtiğinde, kendisine ilgili kapsama alanı içerisinde ve ilgili kapsama alanına özgülenmiş Ürünler gösterilir.

3.2. Müşteri’ye Uygulama üzerinden gösterilen teslim süresi, Getir’in teslimatı gerçekleştirmeyi hedeflediği tahmini ve bağlayıcı olmayan bir süredir. Ürün’ün hedeflenen süre içerisinde teslim edilememesinden Getir sorumlu tutulamaz.

3.3. Ürün satış fiyatı, teslimat masrafları, taşıma araçlarına ilişkin bedeller ve diğer her türlü vergi, resim, harç gibi ek ücretler, Müşteri’nin seçtiği kredi kartından veya diğer ödeme yönteminden, sipariş verildiğinde tahsil edilecektir.

3.4. Müşteri, Online Ödeme Yönetimini seçmesi durumunda, bir kereye mahsus olmak üzere kredi kartı bilgilerini sisteme girer ve bu bilgiler daha sonraki kullanımlarda bir daha ödeme bilgilerini girmeyi gerektirmeden kullanılır. Online ödeme sistemi altyapısı MasterCard tarafından sağlanmaktadır. Getir kredi kartının ilk altı hanesi ve son iki hanesini sistemlerinde muhafaza etmektedir. Müşteri, Uygulama’da birden fazla kredi kartı ya da ödeme aracı tanımlayarak seçtiği kredi kartı ya da ödeme aracı ile işlem yapabilir.

3.5. Müşteri’nin, siparişini getiren kuryeye, Uygulama üzerinden bahşiş ödemesi yapmak istemesi halinde, kuryeyi puanladığı sayfada yer alan bahşiş tutarlarından birini seçip ya da istediği tutarı girdikten sonra yönlendirileceği ödeme ekranında işlem yapması gerekecektir. Bahşiş Müşteri memnuniyetine bağlıdır ve tamamıyla Müşteri’nin isteği üzerine uygulanır. Bahşiş tutarının tamamı Müşteri’nin bahşiş vermeyi seçtiği kuryeye ödenecektir. Getir bu tutarı sadece bir aracı olarak tahsil etmektedir.

3.6. Müşteri, bahşiş tutarlarından birini seçip ya da istediği tutarı girdikten sonra “Gönder” tuşuna basarak, (i) Kurye’ye belirtilen tutarda bahşiş vermeyi ve (ii) Getir’in bu tutarı ilgili sipariş verirken Online Ödeme Sistemi üzerinden kullandığı kredi kartı vasıtasıyla tahsil etmesini kabul eder. Bahşiş ödemesi, ilgili siparişte kullanılan kredi kartına ikinci bir işlem olarak yansıyacaktır. Bahşiş ödemesi iptal edilemez; “Gönder” tuşuna basılması ile birlikte Getir tüm bahşiş tutarını tahsil etmiş olacaktır ve sonrasında herhangi bir iade işlemi gerçekleştirilemeyecektir.

3.7. Müşteri, Online Ödeme Sistemi kapsamında kullanılan kredi kartının, kart hamili haricinde, bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde 23.02.2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10.03.2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılacağını kabul eder.

3.8. Müşteri’nin Uygulama’yı kullandığı cihazını kaybetmesi veya cihazın çalınması halinde, 3. Kişiler Uygulama’da tanımlı kart bilgilerine erişemez. Ancak Müşteri’nin Getir’e bildirimde bulunması ve kartın kullanımına son vermesi gerekmektedir. Aksi takdirde üçüncü şahıslar Uygulamayı kullanarak Getir siparişi ödemesi yapmaya devam edebilirler. Böyle bir durumdan Getir sorumlu tutulamaz.

3.9. Ödeme aracı olarak İstanbulkart’ın kullanıldığı durumlarda, Sipariş’in tamamı için cayma hakkının kullanılması veya başka herhangi bir sebeple Ürünler’in tamamının iadesi veya Siparişin iptal edilmesi durumunda, Müşteri’ye Ürün bedeli iadesi yerine ilgili iade tutarında bir veya birden fazla ürünün bedelini ödemesine yarayan hediye çeki tanımlaması yapılacaktır.

3.10. Müşteri, Uygulama aracılığıyla Getir tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandığı sistem erişim araçlarının (kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ile ilgili tüm sorumluluğun tamamen kendisine ait olduğunu kabul eder.
Kredi kartı ya da diğer ödeme araçlarına ilişkin bilgileri 3. kişiler ile paylaşmamak, bu bilgileri 3. kişiler tarafından kullanılan Uygulama’ya tanımlamamak Müşteri’nin sorumluluğundadır.

3.11. Müşteri, ödemeyi Getir’e yapmakla ödeme yükümlülüğünü ifa etmiş sayılır. Kendisinden sipariş teslimi esnasında veya sonrasında, bahşiş ödemesi yapılması hariç olmak üzere, herhangi bir ücret talep edilmez.

3.12. Müşteri, teslimat, ödeme, iade ve cayma hakkı gibi konularda Sözleşme’de detaylı olarak bilgilendirilecektir.

3.13. Ürün, Müşteri’nin sipariş verirken bildirdiği adrese teslim edilir, sonradan adres değiştirilemez. Müşteri ya da belirlediği alıcının teslimat adresinde bulunmaması, teslim almaması veya hatalı adres bildirilmesi durumunda Getir, hiçbir sorumluluk kabul etmez, bu durumda Getir, edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş kabul edilecektir. Bu nedenle, Müşteri’nin Ürün’ü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile Ürün’ün Müşteri’nin kusurundan dolayı beklemiş olması ve/veya Ürün’ün teslim edilememesi nedeniyle Getir’e iade edilmesinden dolayı oluşan giderler de Müşteri’ye aittir. Getir, bu durumu suiistimal eden Müşteri’ye hizmet vermeyi durdurabilir.

3.14. Müşteri’nin Uygulama’da koşullarına yer verilen şekilde, hayvan maması (“Yardım Maması”) satın alması durumunda, Uygulama’da gösterilen miktardaki Yardım Maması, Müşteri’nin sipariş verdiği adrese değil, Haytap – Hayvan Hakları Federasyonu’na teslim edilecektir. Müşteri’nin seçtiği tutara karşılık gelen miktardaki Yardım Maması, büyük paketlerde yer alan dökme ürün olarak topluca teslim edilecek ve sahipsiz hayvanların beslenmesinde kullanılacaktır. Bu nedenle, tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan Yardım Maması’nın cayma hakkına konu edilmesi mümkün değildir.

3.15. Müşteri, Sipariş’e ilişkin tüm şikayetlerini Getir’in müşteri hizmetlerine +90 (850) 532 50 50 numaralı telefon veya info@getir.com e-posta adresi üzerinden aktarabilir.

3.16. Getir’in sunduğu hizmetten yararlanan Müşteri, Uygulama’yı hukuka ve amacına uygun şekilde kullanmayı ve Uygulama dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki sorumluluğunun kendisine ait olduğunu kabul eder. Müşteri’nin Uygulama aracılığıyla ve/veya dahilinde, Koşullar’a ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdiği herhangi bir işlem, eylem ve/veya faaliyetleri nedeniyle Getir doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

3.17. Getir, Müşteri’den kaynaklanan teknik aksaklıklar sebebiyle hizmetten faydalanılamaması durumunda yükümlülüklerini ifa edememesi nedeniyle sorumlu tutulamayacak ve kendisinden herhangi bir nam altında herhangi bir talepte bulunulamayacaktır.


3.18. Müşteri, Uygulama üzerinde verilen tüm siparişlerin, yapılan alışverişlerin kişisel kullanım ve tüketim amaçlı olarak son kullanıcıya yapıldığını, tekrar satış amaçlı olmadığını kabul eder.

3.19. Müşteri, Uygulama üzerinden Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve ilgili mevzuat uyarınca, tütün mamulleri ve alkollü içecek satışının yapılmadığını, Uygulama vasıtası ile bunları temine yönelik herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul eder.

3.20. Müşteri’nin Uygulama’nın GetirYemek bölümünde listelenen restoranlardan (“Üye İşyeri”) yemek sipariş etmesi halinde, sipariş Üye İşyeri tarafından hazırlanarak Müşteri’nin seçtiği teslimat yöntemine uygun şekilde teslim edilecektir. Siparişe ilişkin fiş veya fatura Üye İşyeri tarafından hazırlanarak sipariş ile birlikte Müşteri’ye teslim edilir.

3.21. Müşteri, GetirYemek üzerinden Üye İşyeri’ne ait ürün/hizmeti sipariş ettiğinde, Getir sadece bir aracı olarak hareket eder ve bu nedenle Üye İşyeri tarafından sunulan ürün/hizmetlerin kalitesinden, doğru sağlanmasından ya da Üye İşyeri’nin Müşteri’ye Uygulama üzerinden sunduğu ürün/hizmetler nedeniyle vermiş olduğu zararın tazmininden sorumlu olamaz.

3.22. GetirYemek üzerinden verilen siparişlerinde, ücret iadesi ancak; (i) siparişin ilgili restorana iletilememesi veya restoranın aşırı yoğunluk, kurye bulunmaması, elektrik arızası, kaza gibi haller nedeniyle siparişi hazırlayabilecek ya da teslim edebilecek durumda olmaması nedeniyle siparişin zorunlu iptali; (ii) sipariş halen hazırlanmamış iken, Müşteri’nin talebi ve Üye İşyeri’nin kabulü üzerine iptali; (iii) siparişin bir kısmının veya tamamının Üye İşyeri’nde mevcut olmaması nedeniyle siparişin kısmen veya tamamen zorunlu iptali; (iv) sipariş edilen ürünün teslimatının gecikmesi durumunda ilgili Üye İşyeri’nin onayı üzerine iptali; (v) yanlış, hasarlı ya da ayıplı ürün nedeniyle iptali; ya da (vi) memnuniyetsizlik halinde Üye İşyeri’nin onayı üzerine gerçekleştirilecek iptali durumunda yapılacaktır.

3.23. GetirYemek üzerinden verilen siparişinin, tesliminden sonra, Müşteriye yanlış veya eksik ürün teslimi nedeniyle yapılacak ücret iadelerinde, iptale konu siparişe ilişkin ilgili Üye İşyeri bir fiş veya fatura düzenlemiş ve bu Müşteri’ye teslim edilmiş ise, söz konusu fiş ya da faturanın da Getir’e iadesi gerekmektedir.

3.24. GetirYemek üzerinden verilen yemek siparişlerinde, teslimat Üye İşyeri menülerinin sipariş anındaki mevcudiyetiyle sınırlıdır. Getir, ilgili Üye İşyeri’nde bulunmayan ürünlerin Müşteri’ye teslimini sağlayamayabilir. Ürünlerin Uygulamada teşhir edilmesi bunların Üye İşyeri’nin stoğunda bulunduğu anlamına gelmeyebilir.

3.25. Uygulama üzerinden satışa sunulan Üye İşyeri’ne ait ürün/hizmetlerin fiyat veya ürün özelliklerinde hata olması durumunda Getir, Müşteriyi bilgilendirerek, bu hatayı düzeltecek şekilde teslimatı yapabilir veya siparişi iptal edebilir. Uygulama üzerinden Üye İşyeri’nin satışa sunduğu ürünlerin içeriğine dair doğru ve dürüst açıklama yapılmasına dair Getir gerekli özeni gösterecektir ancak Üye İşyeri’nin sipariş içeriklerine dair yaptıkları eksik ve/veya hatalı açıklamalardan dolayı oluşacak problemlerden veya zararlardan Getir sorumlu olmayacaktır.

4. SONA ERME

4.1. Müşteri, Uygulama’yı dilediği zaman yüklediği cihazdan silerek kullanımına son verebilir.

4.2. Müşteri’nin işbu belirtilen Koşullar’a, ilgili mevzuata veya iyi niyet/ahlak kurallarına aykırı davrandığının tespiti halinde, Getir Müşteri’nin üyeliğini askıya alma veya Uygulama’dan tamamen çıkarma hakkını saklı tutar.

5. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

5.1. Getir, kişisel verilerinizin korunmasına yüksek önem vermektedir. Kişisel verilerinize ilişkin düzenlemelere erişmek için aşağıdaki bağlantılara tıklayabilirsiniz:

5.2. Müşteri, Uygulama’da oluşturulmuş her bir kullanıcı için yalnızca bir adet GSM numarası tanımlanabileceğini, tanımlanan GSM numarasının değiştirilemeyeceğini, yeni bir GSM numarasının ancak Uygulama üzerinde yeni bir kullanıcı oluşturulması halinde tanımlatılabileceğini, kayıtlı GSM numarasıyla yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu; kabul, beyan ve taahhüt eder.

6. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

6.1. Getir'in; Getir hizmetleri, fikri mülkiyet hakları, Getir ticari markaları, Getir ticari görünümü veya Uygulama’nın tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, tüm unsurları, her tür ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları münhasıran Getir’e aittir.

6.2. Müşteri, Getir hizmetlerini ve Getir'in yukarıda sayılan çalışmalarını ticari amaçla kullanamaz, çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türetilmiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

6.3. Müşteri, Uygulama dahilinde bulunan, Getir ve/veya başka bir üçüncü kişilere ait resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini kabul eder.


7. DEĞİŞİKLİKLER

Getir, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Koşullar’ı, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Uygulama üzerinden ilan ederek değiştirebilir.

8. MÜCBİR SEBEPLER

Nakliyeyi engelleyen hava muhalefetleri, ulaşım kesintisi, altyapı ve internet arızaları, yangın, deprem, sel baskını, diğer doğal afetler ile salgın hastalık gibi olağanüstü olayları, kargaşa, yaygın şiddet hareketleri, grev veya resmi makamların düzenlemeleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın yükümlülüklerini yerine getirmesini objektif olarak engelleyebilecek veya geciktirebilecek nitelikteki durumlarda Getir, işbu Koşullar ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu tutulamaz.

9. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

9.1. İşbu Koşullar Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabi olacak ve onlara göre yorumlanacaktır.

9.2. Taraflar, Koşullar’dan doğan ihtilaflarda mevzuat çerçevesinde belirlenen parasal sınırlar dahilinde Müşteri ve Getir’in kayıtlı adresinin bulunduğu yerdeki tüketici hakem heyetlerinin, parasal sınırları aşan uyuşmazlıklarda Müşteri’nin ve Getir’in bulunduğu yerdeki tüketici mahkemelerinin yetkili olacağını kabul etmiştir.

9.3. Uyuşmazlığın tüketici uyuşmazlığı olmaması halinde, İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

10. DELİL SÖZLEŞMESİ

Taraflar, Koşullar’dan doğabilecek her türlü ihtilafta Getir’in resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, veritabanında ve sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin, bilgisayar ve ses kayıtlarının, delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

11. YÜRÜRLÜK

Müşteri Uygulama’yı cihazına yüklemesi, üyelik oluşturması ve kullanması esnasında işbu Koşullar’a tabi olacağını kabul eder.


Son Güncellenme Tarihi: 27/01/2021