PDF

GetirBiTaksi - Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Aydınlatma Metni

Bu metni, veri sorumlusu Getir Perakende Lojistik A.Ş. (“Getir”) olarak kişisel verilerinizi nasıl işlediğimiz hakkında sizleri bilgilendirmek için hazırladık.
 

Kişisel verilerinizin korunması ve işlenmesine ilişkin her türlü sorunuz için kisiselveriler@getir.com üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.


 

Getir Hangi Kişisel Verilerimi İşliyor?

GetirBitaksi hizmetleri kapsamında aşağıda belirtilen kişisel verilerinizi işliyoruz:

Kimlik &İletişimİşlem GüvenliğiMüşteri İşlem 
Bilgileri
Finans BilgileriHukuki İşlem BilgileriLokasyon
Ad-soyad, müşteri ID, reklam ID/kimliği tanımlayıcıları, cinsiyet, yaş, cep telefonu, e-posta, adresCihaz işletim sistemi ve sürümü, cihaz türü, cihaz ID, donanım modeli, IP adresi, kullanıcı işlem kayıtları, parola bilgileriYolculuk bilgileri (yolculuk güzergahı, başlangıç ve bitiş noktaları, yolculuk tarih, saat ve süreleri, yolculuk tutarı, sayısı ve geçmişi) aplikasyon kullanım bilgileri, fatura bilgileri, talep/şikayet bilgisi, yorum, puan ve değerlendirme bilgileriÖdemeler ve ödeme yöntemlerine ilişkin bilgilerMobil aplikasyon kullanımı dolayısıyla doğabilecek uyuşmazlık süreçlerine ilişkin bilgilerMobil aplikasyon açılışında ya da cihaz ayarları aracılığıyla verilen izin ile işlenen lokasyon (konum) bilgileriniz


 

Ayrıca, Getir mobil uygulamasının "Tercihler" bölümünde yer alan butonlar aracılığıyla evcil hayvan veya engellilik bilgilerinizi vermeyi tercih ederseniz, bu bilgileri yalnızca sizi çevrenizdeki uygun taksilerle eşleştirmek için işliyoruz.

Bu bilgilerin yanı sıra, tercih, beğeni ve kullanım alışkanlıklarınıza dair kişisel verileriniz ile yukarıda belirtilen verilerinizin analizi sonucunda elde edilen bilgilerinizi (örneğin, en çok tercih edilen destinasyonlar) işliyoruz.


 

Kişisel Verilerim Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanıyor? 

Kişisel verilerinizi Getir mobil aplikasyonu üzerinden; otomatik ve kısmen otomatik yöntemler ile topluyoruz. Kişisel verilerinizi toplarken, sözleşmenin kurulması veya ifası, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanıyoruz. Kişisel verilerinizin işlenebilmesi için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda belirtilen hukuki sebeplerden en az biri bulunmadığında açık rızanızı soruyoruz. 


 

Getir kişisel verilerimi hangi amaçlarla, hangi hukuki sebeplere dayalı olarak işliyor?

Kişisel verilerinizi Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesinde belirtilen hukuki sebeplere dayalı olarak işliyoruz. Aşağıda verilerinizi işleme amaçlarımızı ve veri işleme süreçlerimizde dayandığımız hukuki sebepleri bulabilirsiniz:

Kişisel verilerinizi, bir sözleşmenin kurulması veya ifası için kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak; GetirBitaksi hizmetleri için üyelik işlemlerini gerçekleştirmek, kimliğinizi doğrulamak ve hesap aktivasyonunu sağlamak, yolculuk taleplerini almak, yolcuların uygun sürücüler ile eşleştirilmesini sağlamak, yolcuların tercihlerine uygun olarak taksi yolculuğu gerçekleştirmelerini temin etmek, sürücüler ve yolcular arasındaki iletişimi yürütmek (iletişim bilgileriniz sürücüler ile paylaşılmamaktadır) amaçlarıyla,

Veri işlemenin hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak; yetkili kurum veya kuruluşların Getir’den talepte bulunması ya da bu kurumlara bildirim yapmamızın öngörüldüğü durumlarda, yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, faaliyetlerimizin mevzuata uygun yürütülmesi amaçlarıyla, 

Veri işlemenin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak; olası bir uyuşmazlık durumunda, haklarımızın korunabilmesi ve kullanılması, hukuki süreçlerin yürütülmesi ve talep/şikayetlerin takibinin sağlanması ve sonuçlandırılması amaçlarıyla, 

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri işlenmesinin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak; mobil aplikasyon kullanımı kapsamında dolandırıcılığın ve sahteciliğin önlenmesi, finansal ve güvenlik risklerinin tespit ve analiz edilebilmesi, aplikasyon kullanımı ile ilgili karşılaşılan sistemsel hata ve sorunların tespiti, önlenmesi ve geliştirilmesi, sunulan hizmet ve servislerin iyileştirilebilmesi için denetim ve veri analizlerinin yapılması, sunulan hizmetlerin ve aplikasyon işlemlerinin güvenliğinin ve işlevselliğinin sağlanabilmesi, müşteri memnuniyeti ve iletişim süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işliyoruz.

Ticari elektronik ileti gönderimleri için ise, farklı bir yasal istisnadan yararlanılmayan durumlarda, ayrıca açık rıza vermiş olmanız aranır. Ayrıca açık rıza vermiş değilseniz ticari elektronik ileti gönderilmez.   

Lokasyon verilerinizi ayrıca, mobil aplikasyon açılışında veya cihazınızın uygulama ayarlarından lokasyon verilerinizin işlenmesine izin vermeniz halinde, sürücü ve yolcuların konumlarını teyit etmelerini ve sürücü ile belirlenen konumda buluşmanızı sağlamak amacıyla işliyoruz.


 

Kişisel Verilerim Hangi Koşullarda Üçüncü Kişilere Aktarılır?

Kişisel verileriniz, aşağıda yer alan – yurtiçi ve yurtdışındaki- taraflara, yine aşağıda belirtilen amaçlarla aktarılır:

BiTaksi Mobil Teknoloji A.Ş. (“BiTaksi”) ve BiTaksi SürücüleriGetir kullanıcılarının BiTaksi iş birliği ile taksi çağırma hizmetinden yararlanmalarını sağlamak için hizmet ve altyapı desteği almak, sürücüler ile müşteriler arasındaki iletişimi yürütmek, sürücüleri müşterinin bulunduğu lokasyon hakkında bilgilendirmek ve müşteri hizmetleri faaliyetlerini yürütmek.
İş Ortakları & TedarikçilerGetir’in müşterilerine sunduğu hizmetlerle ilgili tedarikçilerden destek almak, finans ve muhasebe işlerini yürütmek, iş ortakları ve tedarikçi ilişkilerini yönetmek.
Yetkili Kişi, Kurum ya da KuruluşlarYetkili kişi, kurum ya da kuruluşlara bilgi vermek, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, hukuki süreçleri yürütmek ve faaliyetlerimizi mevzuata uygun olarak yürütmek. 

Kişisel verilerinizi, üçüncü taraflara aktarırken Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kurallara uygunluk sağlıyoruz.


 

Kişisel Verilerimle İlgili Haklarımı Nasıl Kullanabilirim? 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi, ilgili kişilerin (kişisel verileri işlenen gerçek kişilerin) haklarını düzenlemektedir. Bu maddede belirtilen haklarınızı kullanmak ve taleplerinizi Getir’e iletmek için aşağıdaki yöntemleri tercih edebilirsiniz: 

  1. Sistemlerimizde kayıtlı e-posta adresinizi kullanarak, talebinizi kisiselveriler@getir.com mail adresine iletebilirsiniz. 
  2. Taleplerinizi yazılı olarak, Etiler Mah. Tanburi Ali Efendi Sok. Maya Residences Sit. T Blok No:13/334 Beşiktaş/İstanbul adresine gönderebilirsiniz.
  3. Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen diğer yöntemleri tercih edebilirsiniz.


 

Güncellenme Tarihi: 06/10/2021