PDF

GETİRİŞ  - KULLANIM KOŞULLARI

 

A. GİRİŞ

İşbu Kullanım Koşulları, iOS ve Android market uygulamalarında kullanıma sunulan ve akıllı telefonlara indirilerek kullanılan Getir uygulaması (“Uygulama”) içerisinde yer alan “Getiriş” hizmetinin kullanılmasına ilişkin kural ve koşulları belirlemekte ve bu doğrultuda Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir. 

“Getiriş” Uygulamasında, Üye’lere işbu Kullanım Koşulları kapsamında içeriği belirlenen hizmetler sağlanacaktır. “Getiriş” tarafından verilen hizmetlerin temelinde; Üye’lere kendi konumlarına ve/veya ihtiyaçlarına uygun işleri bulmak veya işlere uygun adaylara ulaşmak için iş detaylarının aktarılması ve bunun için gerekli alt yapının hazırlanması ve işbu Koşullar ile belirlendiği şekil ve koşullarda Üye’lerin iletişim kurmasının sağlanması bulunmaktadır. “Getiriş” işverenleri ve iş arayanları bir araya getiren bir platform olup, herhangi bir şekilde olumlu sonuç alınacağına veya Üyeler’in performansına ilişkin güvence ve garanti vermemektedir. 

Uygulamanın ziyaret ve kullanımı ile Kullanıcıların uygulama üzerinden gerçekleştireceği tüm işlemler işbu Kullanım Koşullarına tabidir. 

Getiriş Danışmanlık ve Ticaret Anonim Şirketi (“Getiriş” veya “Şirket”) bu Kullanım Koşullarının istediği zaman, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tüm içeriğini değiştirme, güncelleme ve yenileme hakkını saklı tutmaktadır. Uygulamadaki güncellemeleri takip etmek Kullanıcıların sorumluluğundadır. Güncel Kullanım Koşulları, Uygulama’da yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve uygulamanın kullanımı o andan itibaren güncel Kullanım Koşullarına bağlı olacaktır. Bu nedenle lütfen “Kullanım Koşulları” sayfasını düzenli olarak takip ediniz.

Bu Kullanım Koşullarını kabul etmiyorsanız, lütfen uygulamayı kullanmayınız. Uygulamayı kullanmaya başlamadan önce Kullanım Koşullarını dikkatle okuyunuz. 

Getiriş, Kullanım Koşulları’nı ihlâl etmeniz veya ihlal ettiğine ilişkin şüphe duyması durumunda, hesabınızı askıya alabilir veya Uygulamayı kullanımınızı sonlandırabilir; sağladığınız tüm içerikleri yayından kaldırabilir ve/veya hukuka aykırılık halinde hakkınızda dava veya hukuki takip yoluna başvurabilir.

 

B. TANIMLAR

Üye: Uygulama’ya “Getiriş” tarafından belirlenen yöntemlerle kaydolan ya da kullanmaya başlayan ve “Getiriş” tarafından üyeliği onaylanan, Uygulama’da sunulan hizmetlerden işbu Kullanım Koşulları’nda belirtilen koşullar dâhilinde yararlanan, Uygulamada yer alan gerçek kişileri ve kurumları ifade eder. Uygulamada bu özel ve tüzel kişiler “Üye” olarak anılacaktır.

İletişim Bilgileri: Üye’nin uygulama üzerinden üyelik işlemlerini tamamladıktan sonra, Uygulama ile iletişimini sağlamak için vermiş olduğu cep telefonu numarasını, e – posta ve adres bilgilerini kapsamaktadır.

Hizmetler: Uygulama içerisinde, üyelerin işbu Kullanım Koşulları uyarınca tanımlı olan aktivite ve işlemlerini gerçekleştirmelerini, ilan vermelerini, iş aramalarını, çalışan aramalarını sağlamak amacıyla “Getiriş” tarafından ortaya konulan imkânları kapsamaktadır.

Sisteme Erişim Araçları: Üye’nin Üye Hesabı Yönetim Sayfası ve “Getiriş” hizmetlerine erişim sağlayan kullanıcı adı ve/veya şifre vb. gibi yalnızca Üye tarafından belirlenen bilgileri kapsamaktadır.

Üye Hesabı Yönetim Sayfası:  Üye’nin yalnızca kendine ait sisteme erişim araçlarını kullanarak ulaştığı ve üyeliğine ilişkin bilgileri yönettiği, işlemlerini topluca görebildiği, kişisel bilgilerini içeren akıllı telefon uygulaması sayfasını kapsamakla birlikte; işveren olarak hesap açmış olan hesap sahibinin ve yalnızca hesap sahibinin yetki vermesiyle sistem erişim araçlarını kullanarak, kurum bilgilerinin, aktivitelerinin ve kullanıcı bilgileriyle kullanıcı erişimlerini içeren, akıllı telefon uygulaması sayfasını kapsamaktadır.

 

C. BAŞVURU VE ÜYELİK

 1. Kullanıcılar, Uygulama üzerinde kayıt için gerekli olan bölümleri doldurup, iletişim bilgilerini onayladıktan sonra, şifresini girerek, işbu Koşullar dâhilinde Uygulamayı kullanmaya başlayabilir.
 2. Kullanıcı, başvuru esnasında verdiği tüm bilgilerin daima ve her bakımdan eksiksiz, gerçeğe uygun ve güncel olduğunu kabul eder. Kullanıcı, bilgilerini müşteri hizmetleri ile iletişime geçerek güncelleyebilir.

 

D. HİZMET KULLANIM KOŞULLARI

 1.  Üye, Uygulama içerisinde yer alacak bilgileri doldururken, Uygulamadaki hizmetlerden faydalanırken ve hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, işbu Kullanım Koşulları içerisinde yer alan tüm şartlara, belirlenen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini ve bilgilerinin doğruluğunu, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 2. Üye, “Getiriş” ’in yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda, resmi makamlarca herhangi bir belgenin talep edilmesi halinde, “Getiriş” ’in Üye’lere ait gizli, özel, ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 3.  Üye; üyelik bilgilerini, şifreyi, kişisel ve özel bilgilerini üçüncü kişilere açıklamamayı, bilgilerin gizliliği için gerekli tedbirleri almayı ve bu bilgileri üye olmayan üçüncü kişi ve kuruluşlara vermemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye’lerin “Getiriş” tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının/kullanıcı ismi, şifre vb. bilgilerin güvenliğinin saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlardan dolayı Üye’lerin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan “Getiriş” ’in doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Üye’nin işbu yükümlülüğüne aykırı davranması halinde, “Getiriş” ’in bu sebeple ödemek zorunda kaldığı/kalacağı her türlü adli/idari para cezası ve/veya tazminat için Üye’ ye aynen rücu hakkı saklıdır.
 4. Üye tarafından  Uygulamada belirtilen isim, adres, telefon, e posta başta olmak üzere her türlü her türlü bilgi güncel, doğru ve eksiksiz olmalıdır. Üye’ler, Uygulama dâhilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, aksi takdirde “Getiriş” tarafından haklarında her türlü yasal işlemlerin başlatılabileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler. “Getiriş”, Üye’ler tarafından iletilen veya Uygulama üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir. Söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olması nedeniyle Üye’lerin veya üçüncü kişilerin uğrayacağı zararlardan sadece Üye’nin sorumluluğu bulunmaktadır.
 5. Uygulamaya ilişkin haklar, yükümlülükler, kullanıcı adı ve şifresi başkalarına devredilemez, kullandırılamaz. Üye’nin kendisi için oluşturulmuş Üye Hesabı’nı ve/veya Yönetim Sayfası’nı başkasına devretmesi veya kullanıma açması halinde, “Getiriş” ’in Üye’nin üyeliğine son verme hakkı bulunmaktadır.
 6. Üye, üyeliğini aktif halde bulundurduğu sürece, “Getiriş” tarafından sunulan hizmetlerden yararlanma ve Uygulama içerisinde ilan edilen işlere başvuru yapma, iş aradığını duyuran ilan verme veya iş vermek üzere ilan açma hak ve yetkisine sahip olacaktır. Üye dilediği takdirde üyeliğini müşteri hizmetlerini arayarak iptal edebilir.
 7. Üye Uygulama üzerindeki profil sayfasında gösterilen tüm bilgilerin münhasıran ve müstakilen kendisi ile ilgili olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye “Getiriş” ’e verdiği iletişim bilgilerinin yalnızca kendisine ait ve yalnızca kendi kontrolü altındaki iletişim bilgileri olduğunu ve bu iletişim bilgilerini aktif olarak kullandığını taahhüt eder. Üye, iletişim bilgilerinin kendisine ait olmamasından veya iletişim bilgilerinin aktif olarak kullanmamasından dolayı “Getiriş” ’in uğradığı/uğrayabileceği her türlü maddi ve manevi zararı tazmin etmekle yükümlü olduğu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 8. Üye, “Getiriş” Uygulamasında yayınladığı ilanlarına gelen başvurularını “Getiriş” haricindeki bir faks veya telefon numarasına, e-posta, adres veya web sitesine yönlendiremeyeceğini; ek olarak “Getiriş” in yazılı onayı olmaksızın Uygulama araçları ile reklam, duyuru ve diğer pazarlama faaliyetlerini yapmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Uygulama verilerinin “Getiriş” in bilgisi ve izni dışında herhangi bir şekilde kopyalanması, çoğaltılması ve dağıtılması yasaktır. Üye’nin işbu maddede yer alan yükümlülüğüne aykırı davranması halinde, üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zarardan dolayı “Getiriş” doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üye’nin bu madde hükmüne aykırı davranması sonucunda “Getiriş” uğradığı/uğrayacağı zararın Üye tarafınca tazmin edilmesini talep edebilir.
 9. “Getiriş” ’in sunduğu hizmetlerden yararlananlar, Uygulama dâhilinde yalnızca hukuka uygun amaçlarla işlem yapabilirler. Üye’lerin Uygulama üzerinden yaptığı/yapacağı her işlem ve eylemdeki idari, hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Üye’ler yerine getirdiği görevlerle veya açtıkları ilanlarla ilgili olarak gerekli lisans ve belgelere sahip olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Her Üye, “Getiriş” ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, mal varlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki Uygulama dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, paylaşımları, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları, listeleri ve Getiriş Uygulamasında yer alan ilanlardaki bilgileri ilanı veren kişi veya kurumu zor duruma sokabilecek biçimde çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini bu eylemleri ile “Getiriş” ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak  rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Üye’lerin işbu Kullanım Koşulları hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri “Getiriş” ve “Getiriş Hizmetleri” ile bağlantılı faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zarardan dolayı “Getiriş” doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
 10. Uygulama üzerinden verilen linkler ile internet sitelerinde Üye’ler de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından yayınlanan içeriklerden dolayı “Getiriş” ’in, “Getiriş” çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. “Getiriş” ’in ilgili içerikleri kendi inisiyatifine bağlı olarak kaldırma hakkı saklıdır. “Getiriş”, Üye’ler de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.
 11.  Üye’ler ve “Getiriş” birbirinden tamamen bağımsız taraflardır. İşbu Kullanım Koşulları’nın Üye’ler ile “Getiriş” tarafından onaylanması, imza altına alınması ve uygulanması sonucunda taraflar arasında ortaklık, temsilcilik veya herhangi bir işçi-işveren ilişkisi doğmamaktadır.
 12.  Üye’ler işbu Kullanım Koşulları kapsamında diğer Üye’lere veya üçüncü kişilere gönderecekleri her türlü mesajların, işbu Kullanım Koşulları’na hukuka ve ahlaka aykırı ya da diğer Üye’lerin veya üçüncü kişilerin haklarına zarar verebilecek unsurlar içermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye, işbu madde hükmüne aykırı olarak yapacağı tüm e-posta vb. iletişim işlemlerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu, her ne sebeple olursa olsun bu iletişimlerden kaynaklı olarak “Getiriş”e bir dava ve talep yöneltilmesi halinde, bu dava ve talebin “Getiriş” tarafından kendisine ihbar edilebileceğini, Üye’nin “Getiriş” ’in savunma yapması için gerekli olan her türlü bilgi ve içeriği kendisine savunma için gerekli yasal sürelerin geçirilmemesini teminen derhal sağlayacağını, bahsi geçen dava ve talep sonucu “Getiriş” ’in herhangi bir zarara uğraması durumunda söz konusu zararın “Getiriş” tarafından tazminat hakları saklı kalmak kaydıyla kendisine rücu ettirebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye’nin işbu maddeye aykırı hareket etmesi durumunda, üyeliği askıya alma veya iptal etme hakkını saklı tutmaktadır. Üye işbu madde hükmüne aykırı davranması durumunda, üyelik sıfatına binaen kazanmış olduğu ve/veya kazanacağı tüm haklardan “Getiriş” lehine sarfınazar ettiğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
 13. Kullanıcılar, başvurdukları ilan ve ilanı açan tarafından kabul edildikleri durumlarda, ilanı verenin ilettiği görüşme saatinde Uygulama üzerinden görüşme yapabilirler. Görüntülü konuşma isteği yalnızca ilan sahibi işveren tarafından iletebilir. Görüşme esnasında kameranızı ve mikrofonunuzu her zaman kapatabilirsiniz.
 14.  Üye’ler birbiriyle ya da “Getiriş” çalışanları ile iletişim kurarken ırkçı, herhangi bir grup veya kişiye karşı nefret söylemi, kişilik haklarına aykırı hakaret içeren, taciz eden veya tacizi savunan, ayırımcılık yapan veya savunan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti aleyhinde hukuka uygun olmayan faaliyetlerde bulunan veya bu faaliyetleri öven, haksız rekabet oluşturan, fikri mülkiyet haklarını ihlal eden, tehdit edici, müstehcen, lekeleyici ve iftiracı nitelikte içerikler kullanamaz. Aksi bir durum Üye’nin haklarının sona erdirilmesi ve gerektiğinde durumun resmi makamlara bildirilmesini gerektirebilir.
 15. Üye’ler bir başkasının işi, ürünleri, markası, ticari unvanı ve hizmetleri hakkında haksız rekabet yaratacak şekilde içerik yazamaz.
 16. “Getiriş” uygulamasının virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbirler alınmıştır. Bunun yanı sıra, nihai güvenliğin sağlanabilmesi amacıyla Üye’nin de kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda, Üye “Getiriş” uygulamasına girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
 17.  İşbu Kullanım Koşulları içerisinde yer alan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden Üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, “Getiriş” i bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacağını önceden kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca; işbu ihlalin hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, “Getiriş” in Üye’ye karşı Kullanım Koşulları’na uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.
 18. “Getiriş, Uygulama’da sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme, Üye’lerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri silme hakkını saklı tutmaktadır. “Getiriş” bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. “Getiriş” ’in Üye’lerden talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltme istekleri Üye tarafından doğrudan yapılabileceği gibi, gerekli görüldüğü takdirde, “Getiriş” tarafından da doğrudan yapılabilir. “Getiriş” tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, Üye’ler tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Üye’lere aittir. “Getiriş” dilediği zamanda herhangi bir gerekçe göstermeksizin, Üye’den üyelik bilgilerinin doğrulanması için birtakım ek bilgi ve evrak isteme hak ve yetkisine sahiptir. Üye işbu bilgi evrakları derhal “Getiriş”’e sunmakla yükümlüdür. Aksi halde, “Getiriş” işbu evrakların sunulma anına kadar, Üye’nin üyeliğini pasif hale getirme ve ilan vermesini veya ilanlara başvurmasını engelleme hak ve yetkisine sahiptir.
 19. İşlem kolaylığı veya çeşitli sebepler nedeniyle, Uygulama içerisinde yalnızca “Getiriş” tarafından, doğrudan “Getiriş” kontrolünde olmayan birtakım internet sitelerine veya içeriklere linkler verilebilir. Site üzerinde linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya internet sitelerinde sunulan hizmetler, ürünler veya bunların içeriği hakkında “Getiriş” ’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 20. “Getiriş”, Uygulamanın işleyişine, genel kurallarına, kullanım koşullarına genel ahlak kurallarına aykırı olan mesajları, içerikleri, talepleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir ve/veya bu mesaj ve içeriği giren Üye’nin üyeliğine herhangi bir ihbar yapmadan son verebilir. Üye, Uygulama’nın işleyişine, genel kurallarına, kullanım koşullarına, genel ahlak kurallarına aykırılık sebebiyle mesaj ve içeriklerinin erişimden kaldırılması ve üyeliğine herhangi bir ihbar yapmaksızın son verilmesi durumunda hiçbir itirazda bulunmayacağını, tazminat ve benzeri taleplerde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 21.  “Getiriş”, Uygulamada, Üye’lerin işbu Kullanım Koşulları içerisinde tanımlı olan işlerinde, işlemlerinde ve hizmetlerinde gerekli gördüğü takdirde ve dilediği zaman değişiklikler yapabilir. İlgili Üye’lerin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar “Getiriş” tarafından ilgili hizmetin kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu internet sayfasından Üye’lere duyurulur.
 22. “Getiriş” iş arayan Üye’lerine yönelik çeşitli hizmetleri ücretsiz olarak sağlamaktadır. “Getiriş” hizmet koşullarında değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu konuda, Üye’lere bildirimin yapılmasından itibaren, söz konusu hizmetlerden değişiklikten önce faydalanan Üye’ler de değişiklikler sonrası yeni şart ve koşullar ile hizmetlerden faydalanacaktır.
 23. “Getiriş” sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabileceği gibi tamamen de durdurabilecektir. Üye’ler, Uygulamanın kullanımına ilişkin olarak “Getiriş”ten sistemin durdurulması veya askıya alınması nedeniyle herhangi bir talepte bulunmayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Üye’ler, “Getiriş” sistemi içerisinden yalnızca kendi ilanlarını ya da başvurularını silebilirler.
 24. “Getiriş” sistemini kullanarak bir araya gelen Üye’ler, işe alım süreci ve sonrasında Getiriş’in herhangi bir sorumluluğu olmadığını, bu kapsamda ortaya çıkabilecek, başta 4857 sayılı İş Kanunu’ndan doğabilecek durumlar olmak üzere, her türlü durumlardan kendileri sorumlu olduklarını kabul ederler.

 

D. KULLANICI BİLGİLERİNİN GİZLENMESİ 

a. Getiriş uygulamasında, Üye dilerse ismini, profil resmini ve özgeçmişini diğer üyelerden gizleyebilir.

b. Üye, ismini ve profil fotoğrafını gizlemeyi tercih ederse, iş başvurusu onaylanana kadar bu bilgileri gizli olarak kalır. Ama profilinde yer alan ‘İş Deneyimi, Kişisel Bilgiler, Eğitim ve Beceriler” karşı taraf tarafından görüntülenebilir.

c. Üyelerden biri, diğer bir üye ile karşılıklı olarak görüşmeyi kabul ettiği takdirde, her iki üyenin isim ve profil fotoğrafı birbirlerine görünür olur.

 

F. DİĞER HÜKÜMLER

1. Fikri Mülkiyet Hakları

a. “Getiriş” Android / iOS akıllı telefon uygulamalarının; tasarım, metin, resim, alan adı, grafik, ses, grafik, ses, ikon, logo, imge, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, uygulanan sistem, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının ve HTML kaynak kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla tüm unsurları yani “Getiriş” ’in telif haklarına tabi çalışmaları, “Getiriş” ’e ait ve/veya “Getiriş” tarafından satın alınmış olan lisans hakkı altında  kullanılmaktadır ve yasal koruma altındadır. Üye’ler; hizmetleri, “Getiriş” bilgilerini ve “Getiriş” ’in telif haklarına tabi çalışmalarını satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, ticari amaçla kullanamaz veya başkasının bu hizmetlere erişmesine ya da kullanmasına izin veremez. Aksi takdirde, lisans verenler de dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin uğradıkları/uğrayacakları zararlardan dolayı “Getiriş” ’den talep edilen tazminat miktarını, “Getiriş” ’in işbu nedenle uğrayacağı her türlü zararı, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere zarara sebebiyet veren ilgili Üyeler karşılamakla yükümlü olacaktır. Üye’ler “Getiriş” ’in telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltmayacağını, dağıtmayacağını veya bunlardan türemiş çalışmalar yapmayacağını veya hazırlamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

b. “Getiriş” ’in, “Getiriş’in hizmetlerine”, “Getiriş’in bilgilerine”, “Getiriş’in Telif Hakları’ na tabi çalışmalarına”, “Getiriş’in ticari markalarına”, Getiriş’in ticari görünümüne” veya Uygulama vasıtasıyla sahip olduğu her türlü maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm mal varlığına, ayni ve şahsi hakkına, ticari bilgisine ve know-how’ ına yönelik tüm hakları saklıdır.

c. “Getiriş” in Uygulamasının tasarımında ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan yazılım “Getiriş” in mülkiyetinde olup, bu yazılıma ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlar uyarınca korunmaktadır. Bahsi geçen yazılımın kopyalanması, kullanılması, iktisap edilmesi ve değiştirilmesi ile kullanılan yazılımların ve teknolojilerin tersine mühendislik işlemlerine tabi tutulması kesinlikle yasaktır.

d. “Getiriş” ’e iletilen tüm yorum ve eleştirilerin telif hakları “Getiriş” ’e aittir. “Getiriş” söz konusu yorumlar üzerinde çeşitli değişiklikler yapmak, yorumları silmek veya tamamen kaldırmak hakkını saklı tutar ve yorumların bazılarını yayımlayabilir. “Getiriş”; kullanım şartları, gizlilik prensipleri ve yürürlükteki mevzuatlara bağlı kalmak kaydıyla, kullanıcı hesabına bağlı olan bütün bilgiler, yorum ve eleştirileri kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkını saklı tutar.

2. Kişisel Verilerin Korunması

Getiriş, kişisel verilerinizin korunmasına yüksek önem vermektedir. Kişisel verilerinizin işlenmesi ve korunmasına ilişkin bilgi için Aydınlatma Metni’ni inceleyebilirsiniz.

3. Değişiklikler

“Getiriş” hizmetlerin sürekliliğini sağlama, ileride doğacak teknik gereklilikler veya mevzuata uyum sağlanması amacıyla Kullanım Koşulları’nı kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir. “Getiriş”, herhangi bir değişiklik olması halinde güncel kullanım şartlarını aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile Uygulama’da yayınlayacak, gerek görmesi halinde e- posta veya mobil anlık bildirim ile kullanıcılarına bildirecektir. İşbu Kullanım Koşulları’nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.  S Uygulamanın veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş Kullanım Koşulları uyarınca gerçekleşir, Üye’nin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

4. Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, “Getiriş” işbu Kullanım Koşulları ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya hiç ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Uygulamanın “Getiriş” ’in iradesi dışında, kusuru olmaksızın üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi durumunda, meydana gelecek tüm olumsuzluklarda “Getiriş” hiçbir suretle sorumlu olmayacaktır. Bu ve bunun gibi durumlar, “Getiriş” için gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için “Getiriş” ’den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi, isyan, halk ayaklanması, savaş, grev ve lokavt, doğal afet, hükümet tehditleri, kaza, sabotaj, patlama, terör saldırısı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları, “Getiriş” ’in gerekli bilgi güvenliği önlemleri almasına karşın  Uygulama’ya veya sisteme yapılan saldırılar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, “Getiriş” ’in makul kontrolü haricinde gelişen ve “Getiriş” ’in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

5. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu Kullanım Koşulları’nın uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu Kullanım Koşulları dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanım Koşulları’ndan dolayı doğan ve doğabilecek her türlü ihtilafta “İstanbul Çağlayan (Merkez) Adliyesi Mahkemeleri” ve “İcra Daireleri” yetkilidir.

6. Delil Sözleşmesi

Üye, işbu Kullanım Koşulları’ndan doğabilecek ihtilaflarda “Getiriş” ’in kendi veri tabanında, sunucularında tutulan elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında “Delil Sözleşmesi” niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

7. Sona Erme

İşbu Kullanım Koşulları; Üye’nin üyeliğini iptal etmesine veya Kullanım Koşulları içerisinde düzenlenen özel haller kapsamında “Getiriş” tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. “Getiriş” işbuKullanım Koşulları’nın herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda veya Üye’nin, Hizmetler’i kötüye kullanımına ilişkin şüphesi olması halinde, Üye’nin üyeliğini iptal ederek Kullanım Koşulları’nı tek taraflı olarak feshedebilecektir.

8. Yürürlük

Üye, burada açıklanan Kullanım Koşulları’ndan herhangi birini kabul etmiyorsa, uygulamayı yüklememeli, kullanmamalı, uygulamaya erişmemeli ve mobil cihazından derhal silmelidir. Üye’nin, üyelik kaydı yapması, Kullanım Koşulları’nda yer alan tüm maddeleri okuduğu ve bu maddeleri kabul ettiği anlamına gelmektedir. İşbu Kullanım Koşulları Üye’nin kaydını tamamlaması anında yürürlüğe girmiştir.

 

Getirİş İşkur İzin Numarası: 1304