KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel verilerinizle ilgili olarak sizleri bilgilendirmek istiyoruz.
Getir Perakende Lojistik A.Ş. (Getir) veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi, uygulamaya kayıt esnasında toplayarak üyelik sözleşmenizin kurulması ve ifasıyla doğrudan ilgili olmaları nedeniyle işlemektedir.

Getir’in, kişisel verilerinizi işleme amacı:

Kişisel verileriniz yurtiçi ve/veya yurtdışında bulunan güvenli sunucularımızda saklanmaktadır.
Getir, sözü edilen istisna dışında, hukuken gerekli veya yükümlü olmadıkça kişisel verilerinizi ve/veya trafik verilerinizi ya da iletişim içeriğini sizin açık izniniz olmadan üçüncü kişilere aktarmamaktadır.
KVKK’da belirlenen ve rıza gerektirmeyen hallerin yanı sıra, Getir uygulama vasıtasıyla edinilen onayınıza istinaden, size, hizmetlerine ilişkin kampanya ve duyurularını iletebilecek ve müşteri memnuniyeti sağlamak amacıyla tarafınızla temasa geçebilecektir.

Kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin haklarınız aşağıda belirtilmiştir:

Kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin her türlü talebinizi kisiselveriler@getir.com adresine iletebilirsiniz. Talepleriniz titizlikle değerlendirilecek ve tarafınıza en kısa zamanda bir dönüş yapılacaktır.
Kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin olarak yukarıda yer verilen bilgiler, kullanım koşullarına da eklenmiş olup bu bilgilere, Uygulama aracılığıyla her zaman erişebilirsiniz.
Saygılarımızla,