PDF

Getirİş – Kullanıcı Kişisel Verileri Aydınlatma Metni

Getiriş Danışmanlık ve Ticaret Anonim Şirketi (“Getirİş”) olarak, siz kullanıcılarımıza ait kişisel verilerin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması (“KVKK”), ikincil düzenlemeleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararlarına uygun olarak işlenmesi ve korunması için azami hassasiyeti göstermekteyiz. Bu aydınlatma metni (“Aydınlatma Metni”), Getirİş tarafından yönetilen Getirİş mobil uygulaması (“Uygulama”) aracılığıyla kişisel verilerinizi veri sorumlusu sıfatıyla nasıl işlediğimize dair sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Getirİş, iş arayanlar ve işverenleri bir araya getiren Uygulamayı sunmaktadır. Uygulamaya üye olarak, kendinize en yakın iş fırsatlarını keşfedebilir, iş arayan veya işveren olarak ilan verebilir ya da diğer kullanıcılarla Uygulama üzerinden iletişime geçebilirsiniz. 

 

Getirİş Hangi Kişisel Verilerinizi İşler?

Size sunduğumuz hizmet kapsamında aşağıda belirtilen kişisel verilerinizi işliyoruz:

 

İş arayan kullanıcı olmanız durumunda:

Kimlik BilgileriAd-soyadı, cinsiyet bilgileri, doğum yılı
İletişim BilgileriE-posta adresi, Getirİş hesabınıza kayıtlı GSM numarası, şehir, ilan vermeniz halinde paylaştığınız adres bilgileri
İşlem Güvenliği BilgileriCihaz türü, modeli, işletim sistemi, sürümü gibi kullandığınız cihaza ilişkin veriler, kullanıcı işlem kayıtları ve Uygulamaya giriş yapma yöntemi (Google/Facebook/Apple ID aracılığıyla)
Mesleki Deneyim BilgileriÇalışma geçmişi, mesleki yetenek ve beceriler (yetkinlik ve süre), sertifika, yabancı dil ve yabancı dil seviyesi bilgileri, Uygulama aracılığıyla yaptığınız iş başvurularına ilişkin bilgiler
Görsel ve İşitsel KayıtlarUygulamaya yüklemeyi tercih etmeniz halinde profil fotoğrafı, video görüntüleri, Uygulama üzerinden yaptığınız görüşmelere ilişkin ses kayıtları 
Mesajlaşma ve Arama BilgileriDiğer kullanıcılar ile yaptığınız yazışmaların içeriği, diğer kullanıcılar ile yaptığınız sesli ve görüntülü görüşmelerin tarih ve saat bilgisi (arama kaydı)
LokasyonUygulama açılışında ya da cihaz ayarları aracılığıyla izin vermeniz halinde bulunduğunuz konum verisi 
Müşteri İşlem BilgileriKullanım alışkanlıkları, Uygulama içerisinde gerçekleştirdiğiniz işlemler gibi Uygulamanın kullanılmasından doğan kişisel veriler, talep, şikâyet, görüş, değerlendirmeler, yorum ve geribildirimler, iletişim tercihleri  
Özgeçmiş ile İlgili Diğer BilgilerÖzgeçmiş dosyası, okul, bölüm, kayıt ve mezuniyet tarihi gibi eğitim geçmişi bilgileri, iş deneyimleri, ehliyet sınıfı bilgisi, iş/işçi arama kullanıcı statüsü ve erkek kullanıcılarımız için askerlik durumu bilgisi
Yetkili Kişi, Kurum ve Sivil Toplum Kuruluşları Tarafından Talep Edilen Bilgiler Ehliyet sınıf bilgisi, kendi aracınız ile gönüllü olarak çalışabileceğinizin bilgisi ve yetkili kişi, kurum ve sivil toplum kuruluşları tarafından talep edilen diğer bilgiler

 

İş ilanı veren kullanıcı olmanız durumunda:

Kimlik BilgileriAd-soyadı, cinsiyet, unvan bilgileri, doğum yılı
İletişim BilgileriE-posta adresi, Getirİş hesabınıza kayıtlı GSM numarası, ilan verdiğiniz işyeri adresi bilgileri
İşlem Güvenliği BilgileriCihaz türü, modeli, işletim sistemi, sürümü gibi kullandığınız cihaza ilişkin veriler, kullanıcı işlem kayıtları ve Uygulamaya giriş yapma yöntemi (Google/Facebook/Apple ID aracılığıyla)
Görsel ve İşitsel KayıtlarUygulamaya yüklemeyi tercih etmeniz halinde profil fotoğrafı, video görüntüleri, Uygulama üzerinden yaptığınız görüşmelere ilişkin ses kayıtları 
Mesajlaşma ve Arama BilgileriDiğer kullanıcılar ile yaptığınız yazışmaların içeriği, diğer kullanıcılar ile yaptığınız sesli ve görüntülü görüşmelerin tarih ve saat bilgisi (arama kaydı)
LokasyonUygulama açılışında ya da cihaz ayarları aracılığıyla izin vermeniz halinde bulunduğunuz konum verisi 
Müşteri İşlem BilgileriKullanım alışkanlıkları, Uygulama içerisinde gerçekleştirdiğiniz işlemler gibi Uygulamanın kullanılmasından doğan kişisel veriler, talep, şikâyet, görüş, değerlendirmeler, yorum ve geribildirimler, iletişim tercihleri  

Uygulama deneyiminizi iyileştirmek ve Uygulamayı en iyi şekilde kullanmanızı temin etmek amacıyla Uygulamadaki belirli hareketlerinizin kayıt altına alınmasına ve cihaz bilgileriniz ile işlemlerinizin eşleştirilmesine imkân sağlayan tanımlama teknolojilerini kullanıyoruz. Tanımlama teknolojilerinin kullanımı ile ilgili bilgi için Tanımlama Teknolojileri Hakkında Bilgilendirme metnimizi okuyabilirsiniz. 

 

Getirİş Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemlerle, Amaçlarla ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanarak İşler?

Uygulama üzerinden, çağrı merkezi aracılığıyla telefon üzerinden ve bizimle e-posta üzerinden iletişim kurmanız halinde e-posta aracılığıyla tamamen otomatik ve kısmen otomatik yöntemler ile elde ettiğimiz kişisel verilerinizi, KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen hukuki sebeplere dayalı olarak işliyoruz. Kişisel verilerinizi işleme amaçlarımız ve dayandığımız hukuki sebeplere aşağıda yer verdik: 

Süreçte İşlenen Kişisel VerilerinizKişisel Veri İşleme SüreciDayanılan Hukuki Sebepler
Kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, mesleki deneyim bilgileri, müşteri işlem bilgileri, görsel ve işitsel kayıtlar, işlem güvenliği bilgileriHukuki talep ve başvurularınızın incelenmesi, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması; olası hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi ve bu amaçla yetkili kişi, kurum ve kuruluşlarla bilgi paylaşımında bulunulması.Kişisel veri işlemenin, kanunlarda açıkça öngörülmesi (KVKK md. 5/2-a)
Kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, mesleki deneyim bilgileri, müşteri işlem bilgileri, işlem güvenliği bilgileriFaaliyetlerimizin mevzuata uygun olarak yürütülmesi ve hukuki yükümlülüklerimiz kapsamında saklanması zorunlu olan verilerin muhafazası.
Kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, görsel ve işitsel kayıtlar, lokasyon, mesajlaşma ve arama bilgileri, iş arayan kullanıcılar için mesleki deneyim ve özgeçmiş ile ilgili diğer bilgiler

Uygulamanın kullanımı için bilgilerinizin doğrulanması, kullanıcı hesabınızın oluşturulması ve hesabınıza giriş imkânı sağlanması;

Uygulama üzerinde ilanlarınızın oluşturulması ve ilanlarınızın diğer kullanıcılar tarafından incelenebilmesi;

Beceri, yetenek ve deneyimlerinize uygun iş fırsatları hakkında tarafınıza bilgi verilmesi; iş arayan kullanıcıların aradığı koşullara uygun işveren kullanıcılara ulaşabilmesi; iş ilanlarının uygun özellikleri taşıyan iş arayan kullanıcılar ile eşleştirilmesi; 

Görünürlük tercihleriniz doğrultusunda bilgilerinizin ve ilanlarınızın Uygulamadaki diğer kullanıcılar ile paylaşılması;

Diğer kullanıcılarla Uygulama üzerinden mesajlaşma, sesli veya görüntülü konuşma yöntemleri üzerinden iletişim imkânı sağlanması.

Kişisel veri işlemenin Getirİş ile aranızdaki sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması (KVKK md. 5/2-c)


 

Kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, işlem güvenliği bilgileri, mesleki deneyim bilgileri, görsel ve işitsel kayıtlar, müşteri işlem bilgileri, lokasyon bilgileri, mesajlaşma ve arama bilgileri, özgeçmiş ile ilgili diğer bilgiler 

Yetkili kurum veya kuruluşların Getirİş’ten talepte bulunması ya da bu kurumlara bildirim yapmamızın hukuken gerekli olduğu durumlardaki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi;

Kullanıcı işlem kayıtlarının ilgili mevzuat uyarınca muhafaza edilmesi;

Getirİş’in ve kullanıcıların haklarının korunması ve gerektiğinde hukuki süreçlerin yürütülmesi.

Kişisel verilerin hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için işlenmesi (KVKK md. 5/2-ç)

Kişisel verilerin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için işlenmesi (KVKK md. 5/2-e)

Kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, işlem güvenliği bilgileri, müşteri işlem bilgileri, mesajlaşma ve arama bilgileri

Uygulamadaki yenilikler ve değişikliklerle ilgili tarafınıza bildirimler gönderilmesi; 

Uygulamadaki sorun ve hataların tespit edilerek Uygulama deneyiminin iyileştirilmesi, soru/geribildirim/talep/şikayetlerin alınması ve sonuçlandırılması; 

Uygulamanın kötüye kullanımının, şüpheli ya da hukuka aykırı işlemlerin tespit edilmesi ve engellenmesi, bilgi ve işlem güvenliğinin sağlanması ve geliştirilmesi için analizler, kontrol ve denetim çalışmalarının yürütülmesi; iş faaliyetlerimizin incelenmesi ve denetlenmesi.

Kişisel veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması (KVKK md. 5/2-f)
Kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, müşteri işlem bilgileri, mesleki deneyim bilgileri, özgeçmiş ile ilgili diğer bilgilerKullanıcı memnuniyeti ölçümleri kapsamında anket ve benzeri beğeni/talep/şikâyet tespit yöntemleri vasıtasıyla kullanıcılar ile iletişime geçilmesi.
Kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, lokasyon, müşteri işlem bilgileri, mesleki deneyim bilgileri, özgeçmiş ile ilgili diğer bilgilerSize özel fırsat ve faydaların belirlenmesi, iletişim izni tercihleriniz doğrultusunda tarafınızla kampanya, tanıtım ve fırsatlarımız hakkında iletişim kurulması.

Kişisel verilerinizin işlenmesine açık rıza vermiş olmanız (KVKK md. 5/1)


 

Görsel ve işitsel kayıtlar, müşteri işlem bilgileri, mesleki deneyim bilgileri, özgeçmiş ile ilgili diğer bilgilerGetirİş’e ait veya Getirİş tarafından belirlenen kamuya açık dijital mecralarda (sosyal medya, internet siteleri, mobil uygulamalar, medya ve iletişim platformları vb.) Getirİş tanıtım/reklam/kampanya süreçlerinin yürütülmesi kapsamında kullanıcı görsellerinin yer aldığı içeriklerin yayımlanması.  
Kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, işlem güvenliği bilgileri, mesleki deneyim bilgileri, görsel ve işitsel kayıtlar, müşteri işlem bilgileri, lokasyon bilgileri, mesajlaşma ve arama bilgileri, özgeçmiş ile ilgili diğer bilgiler, yetkili kişi, kurum ve sivil toplum kuruluşları tarafından talep edilen bilgilerAcil durum ve afet süreçlerinin koordine edilmesi ve yürütülmesi çerçevesinde afet bölgelerine yardım amacıyla Getiriş platformunda gönüllülük esası ile açılan iş ilanlarına yapılan başvuruların sahipleriyle iletişime geçilmesi; başvuruların ve başvurular kapsamında “Afet Yardım Gönüllüsü” formuna girilen bilgilerin yetkili kamu, kurum ve sivil toplum kuruluşları ile paylaşılarak acil durumlara destek sağlanması.Gönüllülük esasına dayanan ilanlara yaptığınız başvurular çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesine açık rıza vermiş olmanız (KVKK md. 5/1)

 

Kişisel Verileriniz Hangi Koşullarda Üçüncü Kişilere Aktarılır?

Kişisel verileriniz KVKK’nın 8. ve 9. maddelerine uygun olarak, amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde aşağıdaki hallerde üçüncü kişilere aktarılır:

Aktarılan Kişisel VerilerinizAktarım AmacıAlıcı GrubuDayanılan Hukuki Sebepler
Kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, görsel ve işitsel kayıtlar, iş arayan kullanıcılar için mesleki deneyim ve özgeçmiş ile ilgili diğer bilgilerGörünürlük tercihleriniz doğrultusunda Uygulama üzerinde oluşturduğunuz ilanların diğer kullanıcılar tarafından incelenebilmesi; aradığınız koşullara uygun işverenlerin veya ilanınıza uygun adayların size ulaşması.İş veya Çalışan Arayan Diğer KullanıcılarKişisel veri işlemenin, Getirİş ile aranızdaki sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması (KVKK md. 5/2-c)
Kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, görsel ve işitsel kayıtlar, işlem güvenliği bilgileri, mesleki deneyim bilgileri, mesajlaşma ve arama bilgileri, lokasyon, müşteri işlem bilgileri, özgeçmiş ile ilgili diğer bilgilerGetirİş’in sunduğu ürün ve hizmetlerle ilgili olarak altyapı ve bilişim hizmeti sağlayanlar dahil tedarikçilerimizden destek alınması, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş ortakları ve tedarikçi ilişkilerimizin yönetilmesi.Yurt İçi ve Yurt Dışındaki İş Ortaklarımız & Tedarikçilerimiz 

Kişisel veri işlemenin, Getirİş ile aranızdaki sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması (KVKK md. 5/2-c) 

Kişisel veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması (KVKK md. 5/2-f)

Kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, görsel ve işitsel kayıtlar, işlem güvenliği bilgileri, mesleki deneyim bilgileri, mesajlaşma ve arama bilgileri, müşteri işlem bilgileri, özgeçmiş ile ilgili bilgilerHukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, bu kapsamda yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, hukuki süreçlerin yürütülmesi, faaliyetlerimizin mevzuata uygun şekilde yürütülmesi.Yetkili Kişi, Kurum ya da Kuruluşlar

Kişisel veri işlemenin, kanunlarda açıkça öngörülmesi (KVKK md. 5/2-a) 

Kişisel verilerin hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için işlenmesi (KVKK md. 5/2-ç)

Kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, mesleki deneyim bilgileri, lokasyon bilgileri, özgeçmiş ile ilgili diğer bilgiler, yetkili kişi, kurum ve sivil toplum kuruluşları tarafından talep edilen bilgilerAcil durum ve afet süreçlerinin koordine edilmesi ve yürütülmesi çerçevesinde afet bölgelerine yardım amacıyla Getiriş platformunda gönüllülük esası ile açılan iş ilanlarına yapılan başvuruların ve başvurular kapsamında “Afet Yardım Gönüllüsü” formuna girilen bilgilerin yetkili kamu, kurum ve sivil toplum kuruluşları ile istenilen periyotlarla paylaşılarak acil durumlara destek sağlanması.Yetkili Kişi, Kurum ve Sivil Toplum KuruluşlarıGönüllülük esasına dayanan ilanlara yaptığınız başvurular çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesine açık rıza vermiş olmanız (KVKK md. 5/1)
Kimlik bilgileri, iletişim bilgileri İletişim tercihleriniz doğrultusunda aradığınız koşullara uygun işverenlerin size ulaşması.İşverenler & OrtaklarıYaptığınız başvurular çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesine açık rıza vermiş olmanız (KVKK md. 5/1)

 

Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız Nelerdir?

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
 5. Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmişse bunların düzeltilmesini isteme,
 6. Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. Kişisel verilerinizin Kanun’un 7. maddesi kapsamında silinmesi veya yok edilmesi ve kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesine ilişkin taleplerinizin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

KVKK’nın 11. maddesinde düzenlenen haklarınızı kullanmak için taleplerinizi:

 • Sistemlerimizde kayıtlı e-posta adresinizi kullanarak, kisiselveriler@getiris.net uzantılı e-posta adresine,
 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresiniz aracılığıyla getirisdanismanlik@hs01.kep.tr adresine veya
 • Kimliğinizi tevsik edici belgeleri de ekleyerek yazılı olarak, Etiler Mah. Tanburi Ali Efendi Sok. Maya Residences Sit. T Blok No: 13 İç Kapı No: 334, Beşiktaş/İstanbul adresine

iletmenizi rica ederiz.

Getirİş, KVKK'nın 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerinizi, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebinizin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri yine en geç 30 (otuz) gün içinde tarafınıza iletilecektir.

 

Aydınlatma Metni Hakkında

İşbu Aydınlatma Metni, değişen şartlara ve hukuki düzenlemelere uyum sağlamak amacıyla güncellenebilecektir. Şirketimiz tarafından yapılacak güncellemeler Uygulama üzerinden bildirilecektir.

Getiriş Danışmanlık ve Ticaret Anonim Şirketi

Güncelleme tarihi: Haziran 2023