PDF

Getirİş – Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Aydınlatma Metni

Getiriş Danışmanlık ve Ticaret Anonim Şirketi (“Getiriş”) olarak, kişisel verilerinizi veri sorumlusu olarak işliyoruz. Bu aydınlatma metni, Getiriş tarafından yönetilen Getiriş mobil uygulaması aracılığıyla kişisel verilerinizi nasıl işlediğimize dair sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Getiriş, iş arayanlar ve işverenleri bir araya getiren Getiriş mobil uygulamasını sunmaktadır. Getiriş mobil uygulamasına üye olarak, kendinize en yakın iş fırsatlarını keşfedebilir, iş arayan veya işveren olarak ilan verebilir ya da diğer kullanıcılarla Getiriş mobil uygulaması üzerinden iletişime geçebilirsiniz. 

Size sunduğumuz hizmetler kapsamında kişisel verilerinizi, aşağıda açıkladığımız amaçlarla ve yöntemlerle işlemekteyiz.

 

Getirİş Hangi Kişisel Verilerinizi İşler?

Size sunduğumuz hizmet kapsamında aşağıda belirtilen kişisel verilerinizi işliyoruz:

İş arayan kullanıcı olmanız durumunda:

Kimlik BilgileriAd-soyadı, cinsiyet bilgileriniz
İletişim BilgileriE-Posta adresi, cep telefonu numarası, şehir, ilan vermeniz halinde paylaştığınız adres bilgileriniz
İşlem Güvenliği BilgileriCihaz türü, modeli, işletim sistemi, sürümü gibi kullandığınız cihaza ilişkin veriler, kullanıcı işlem kayıtları ve giriş yapma yöntemi (Google/Facebook/Apple ID aracılığıyla)

Mesleki Deneyim Bilgileri

 

Çalışma geçmişi, mesleki beceri (yetkinlik ve süre), sertifika, yabancı dil ve yabancı dil seviyesi bilgileriniz, uygulama aracılığıyla yaptığınız iş başvurularına ilişkin bilgileriniz
Profil FotoğrafıUygulamaya yüklemeyi tercih etmeniz halinde profil fotoğrafınız
Mesajlaşma ve Arama BilgileriDiğer kullanıcılar ile yaptığınız yazışmaların içeriği, diğer kullanıcılar ile yaptığınız sesli ve görüntülü görüşmelerin tarih ve saat bilgisi (arama kaydı)
LokasyonMobil uygulama açılışında ya da cihaz ayarları aracılığıyla izin vermeniz halinde işlenen konum verisi 
Müşteri İşlem BilgileriKullanım alışkanlıklarınız, uygulama içerisinde gerçekleştirdiğiniz işlemler gibi uygulamanın kullanılmasından doğan kişisel verileriniz, talep ve şikâyet bilgileriniz
Özgeçmiş ile ilgili bilgilerOkul, bölüm, kayıt ve mezuniyet tarihi gibi eğitim geçmişi bilgileriniz, ehliyet tipi, iş/işçi arama kullanıcı statüsü ve erkek kullanıcılarımız için askerlik durumu bilginiz

 

İş ilanı veren kullanıcı olmanız durumunda:

Kimlik BilgileriAd-soyadı, cinsiyet, unvan bilgileriniz
İletişim BilgileriE-posta adresi, cep telefonu numarası, işyeri adresi bilgileriniz
İşlem Güvenliği BilgileriCihaz türü, modeli, işletim sistemi, sürümü gibi kullandığınız cihaza ilişkin veriler, kullanıcı işlem kayıtları ve giriş yapma yöntemi (Google/Facebook/Apple ID aracılığıyla)
Profil FotoğrafıUygulamaya yüklemeyi tercih etmeniz halinde profil fotoğrafınız
Mesajlaşma ve Arama BilgileriDiğer kullanıcılar ile yaptığınız yazışmaların içeriği, diğer kullanıcılar ile yaptığınız sesli ve görüntülü görüşmelerin tarih ve saat bilgisi (arama kaydı)
LokasyonMobil uygulama açılışında ya da cihaz ayarları aracılığıyla izin vermeniz halinde işlenen konum veriniz
Müşteri İşlem BilgileriKullanım alışkanlıklarınız, uygulama içerisinde gerçekleştirdiğiniz işlemler gibi uygulamanın kullanılmasından doğan kişisel verileriniz, talep ve şikâyet bilgileriniz

Mobil uygulamamızda deneyiminizi iyileştirmek ve uygulamayı en iyi şekilde kullanmanızı temin etmek için, uygulamadaki belirli hareketlerinizin kayıt altına alınmasına ve cihaz bilgileriniz ile işlemlerinizin eşleştirilmesine imkân sağlayan tanımlama teknolojilerini kullanıyoruz. Tanımlama teknolojilerinin kullanımı ile ilgili bilgi için Tanımlama Teknolojileri Hakkında Bilgilendirme metnimizi okuyabilirsiniz. 

 

Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle, Amaçlarla ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanarak İşleniyor?

Getiriş’in mobil uygulaması, çağrı merkezi aracılığıyla telefon ve bizimle e-posta üzerinden iletişim kurmanız halinde e-posta aracılığıyla tamamen otomatik ve kısmen otomatik yöntemler ile elde ettiğimiz kişisel verilerinizi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 5. maddesinde belirtilen hukuki sebeplere dayalı olarak işliyoruz. Kişisel verilerinizi işleme amaçlarımız ve dayandığımız hukuki sebeplere aşağıda yer verdik: 

Süreçte İşlenen Kişisel VerilerinizKişisel Veri İşleme SüreciDayanılan Hukuki Sebep
Kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, mesleki deneyim bilgileri, profil fotoğrafı, lokasyon, mesajlaşma ve arama bilgileri, özgeçmiş ile ilgili bilgiler

Mobil uygulamamızın kullanımı için bilgilerinizin doğrulanması, kullanıcı hesabınızın oluşturulması ve hesabınıza giriş imkânı sağlanması,

Mobil uygulama üzerinde ilanlarınızın oluşturulması ve ilanlarınızın diğer kullanıcılar tarafından incelenebilmesi,

Beceri, yetenek ve deneyimleriniz doğrultusunda kendinize en uygun iş fırsatları hakkında tarafınıza bilgi verilmesi; kullanıcıların aradığı koşullara uygun işverenlere ulaşabilmesi veya uygun özellikleri taşıyan adaylar ile eşleştirilmesi, 

Görünürlük tercihleriniz doğrultusunda bilgilerinizin mobil uygulamadaki diğer kullanıcılar ile paylaşılması,

Diğer kullanıcılarla mobil uygulama üzerinden mesajlaşma, sesli veya görüntülü konuşma yöntemlerinden birini tercih etmeniz halinde bu özelliklerin kullanılması.

Kişiselveri işlemenin Getiriş ile aranızdaki sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması (KVKK md. 5/2-c)

 

Kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, işlem güvenliği bilgileri, müşteri işlem bilgileri

Yetkili kurum veya kuruluşların Getirİş’ten talepte bulunması ya da bu kurumlara bildirim yapmamızın hukuken gerekli olduğu durumlarda, yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi (örneğin, hukuka aykırı işlem şüphesi taşıyan bir işleme dair bir kamu kurumunun talepte bulunması durumunda bilgilerinizin paylaşılması),

Kullanıcı işlem kayıtlarının ilgili mevzuat uyarınca muhafaza edilmesi. 

Kişisel verilerin hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için işlenmesi

(KVKK md. 5/2-ç)

 

Kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, mesleki deneyim bilgileri, işlem güvenliği bilgileri, profil fotoğrafı, lokasyon, müşteri işlem bilgileri, özgeçmiş ile ilgili bilgiler

Getirİş’in haklarının ve sizin haklarınızın korunması, 

Olası bir uyuşmazlık ya da kullanım koşullarına aykırılık durumunda kayıtların incelenmesi ve gerekli hukuki süreçlerin yürütülmesi.

Kişisel verilerin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için işlenmesi (KVKK md. 5/2-e)
Kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, işlem güvenliği bilgileri, müşteri işlem bilgileri

Mobil uygulamamızdaki yenilikler ve değişikliklerle ilgili tarafınıza bildirimler gönderilmesi; uygulama deneyiminizin iyileştirilmesi, bilgi ve işlem güvenliğinin sağlanması ve uygulamanın geliştirilmesi için analizlerin, kontrol ve denetim çalışmalarının yürütülmesi; soru/geribildirim/talep/şikayetlerinizin alınması ve sonuçlandırılması; iş faaliyetlerimizin incelenmesi ve denetlenmesi,

Mobil uygulamaya erişiminiz ve kullanımınız kapsamında karşılaşabileceğiniz sorun ve hatalar, şüpheli ya da hukuka aykırı işlemler ile güvenlik risklerinin tespit edilmesi.

Kişisel veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması (KVKK md. 5/2-f)

 

Kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, lokasyon, müşteri işlem bilgileriSize özel fırsat ve faydaların belirlenmesi, iletişim izin tercihleriniz doğrultusunda tarafınızla kampanya, tanıtım ve fırsatlarımız hakkında iletişim kurulması.

Kişisel verilerinizin işlenmesine açık rıza vermiş olmanız halinde (KVKK md. 5/1)

 

 

Kişisel Verileriniz Hangi Koşullarda Üçüncü Kişilere Aktarılır?

Kişisel verileriniz Kanun’un 8. ve 9. maddelerine uygun olarak, amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde aşağıdaki hallerde üçüncü kişilere aktarılır:

 

Kişisel VerilerAktarım amacıAlıcı Grubu
Kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, profil fotoğrafı, özgeçmiş ile ilgili bilgilerGörünürlük tercihleriniz doğrultusunda, uygulama üzerinde oluşturduğunuz ilanlarınızın diğer kullanıcılar tarafından incelenebilmesi; aradığınız koşullara uygun işverenlerin veya ilanınıza uygun özellikleri taşıyan adayların size ulaşması.Uygulamamızda iş veya çalışan arayan diğer kullanıcılar
Kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, profil fotoğrafı, işlem güvenliği bilgileri, mesleki deneyim bilgileri, mesajlaşma ve arama bilgileri, lokasyon, müşteri işlem bilgileri, özgeçmiş ile ilgili bilgilerGetirİş olarak sunduğumuz ürün ve hizmetlerle ilgili olarak; finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş ortakları ve tedarikçi ilişkilerimizin yönetilmesi.

Yurt içi ve yurt dışındaki iş ortaklarımız ve tedarikçilerimiz 

 

Kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, profil fotoğrafı, işlem güvenliği bilgileri, mesleki deneyim bilgileri, mesajlaşma ve arama bilgileri, müşteri işlem bilgileri, özgeçmiş ile ilgili bilgilerHukuki yükümlülüklerimiz kapsamında gerekli hallerde, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlarla bilgi paylaşılması, hukuki uyuşmazlıklardan doğan süreçlerin yürütülmesi, faaliyetlerimizin mevzuata uygun şekilde yürütülmesi.Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlar

 

Kişisel Verilerimle İlgili Haklarım Nelerdir?

Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
 5. Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmişse bunların düzeltilmesini isteme,
 6. Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. Kişisel verilerinizin Kanun’un 7. maddesi kapsamında silinmesi veya yok edilmesi ve kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesine ilişkin taleplerinizin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Kişisel Verilerimle İlgili Haklarımı Nasıl Kullanabilirim?

Kanun’un 11. maddesinde düzenlenen haklarınızı kullanmak ve taleplerinizi Getiriş’e iletmek için aşağıdaki yöntemleri tercih edebilirsiniz:

 • Talebinizi sistemlerimizde kayıtlı e-posta adresinizi kullanarak kisiselveriler@getiris.net adresine,
 • Talebinizi, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresiniz aracılığıyla getirisdanismanlik@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imza veya mobil imza aracılığıyla,
 • Talebinizi, kimliğinizi tevsik edici belgeleri de ekleyerek yazılı olarak, Etiler Mah. Tanburi Ali Efendi Sok. Maya Residences Sitesi, T Blok No: 13 İç Kapı No: 334, Beşiktaş/İSTANBUL adresine

gönderebilirsiniz.

 

Getirİş İşkur İzin Numarası: 1304