PDF

Getir Netherlands B.V. Mobiele App Privacyverklaring

Laatste update: 24/05/2022

Getir Netherlands B.V. en gelieerde ondernemingen (hierna ook: "Getir", “wij”, “ons” of "onze") respecteren uw recht op privacy. Deze Privacyverklaring legt uit wie we zijn, hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, delen en gebruiken en hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen. Deze Privacyverklaring is van toepassing op persoonsgegevens die wij verzamelen wanneer u gebruikmaakt van onze mobiele applicatie ("App").

Wij verzamelen ook persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van onze Website Voor meer informatie kunt u onze Website Privacyverklaring raadplegen.

Indien u vragen over deze Privacyverklaring heeft of over de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken, neem dan contact met ons op via de contactgegevens die u onderaan deze Privacyverklaring vindt.

Inhoudsopgave

Wij raden u aan de volledige Privacyverklaring te lezen. Mocht u een onderdeel van deze Privacyverklaring willen raadplegen dan kan dat via onderstaande links.

Wie zij wij?

Getir is een on-demand bezorgdienst die haar klanten de mogelijkheid biedt producten te kopen die rechtstreeks aan huis worden bezorgd.

Meer informatie over Getir vindt u op onze Website www.getir.com/nl en in de Getir Algemene Voorwaarden .

Algemene informatie over het verzamelen van persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee een natuurlijke persoon kan worden geïdentificeerd of die aan een natuurlijke persoon kunnen worden gekoppeld, zoals uw naam, adres, e-mailadres en gegevens over uw interactie met onze App.

Indien wij gebruikmaken van externe dienstverleners om bepaalde diensten en functies van onze App te leveren, of wanneer wij uw gegevens voor reclamedoeleinden willen gebruiken indien u ons daarvoor toestemming geeft, zullen wij u hierover nader informeren. Hierbij zullen wij ook aangeven hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren.

Welke persoonsgegevens verzamelt Getir en waarom?

Wij vragen u bepaalde persoonsgegevens met ons te delen wanneer u gebruikt maakt van onze App. De persoonsgegevens die wij verzamelen zijn onder te verdelen in de volgende categorieën:

 • Gegevens die worden verzameld bij het downloaden van de App

  Wanneer u de App downloadt, worden de benodigde gegevens naar de App Store of de Google Play Store verzonden, dit betreft uw gebruikersnaam, e-mailadres en het klantnummer van uw account, tijdstip van downloaden, uw betaalgegevens en het individuele identificatienummer van uw mobiele apparaat. We hebben geen invloed op deze gegevensverwerking en zijn hier niet voor verantwoordelijk. Wij verwerken alleen gegevens die noodzakelijk zijn voor het downloaden van onze App op uw mobiele apparaat.
   
 • Gegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt

  Wanneer u onze App downloadt en gebruikt, verzamelen wij persoonsgegevens om u te registreren en een account aan te maken. Dit zijn:
  • Identiteits- en contactgegevens: naam, achternaam, bezorgadres, telefoonnummer en e-mailadres. We vragen u ook een wachtwoord voor uw account aan te maken en zullen dit met encryptie opslaan.
 • Wanneer u onze App gaat gebruiken hebben we bepaalde gegevens nodig om uw bestelling te verwerken en te bezorgen. De persoonsgegevens die wij verwerken zijn:
  • Identiteits- en contactgegevens: klant-ID en uw accountgegevens;
  • Financiële gegevens: betaalinformatie en betaalmethodes;
  • Transactiegegevens: uw bestelhistorie, uw bestelgegevens, factuurgegevens, evenals verzoeken en klachten die u naar ons hebt gestuurd, inclusief opnames van telefoongesprekken en verslagen van live-support gesprekken wanneer u contact opneemt met onze klantenservice;
  • Beoordelingen, opmerkingen en reviews: de waardering of het cijfer dat u heeft gegeven aan uw ervaring met het gebruik van de App en de Getir diensten, evenals uw eventuele opmerkingen en beoordelingen en reacties op klanttevredenheidsonderzoeken.
 • Wanneer u telefonisch of via het contactformulier contact opneemt, worden uw e-mailadres en, indien ingevuld, uw naam en telefoonnummer opgeslagen om uw vragen te kunnen beantwoorden. We verwijderen de in dit kader verzamelde gegevens wanneer het niet langer noodzakelijk is om deze gegevens te bewaren, of - in het geval van wettelijke bewaarplichten - beperken de verwerking.
 • In sommige gevallen, zoals in geval van allergische reacties op door Getir bezorgde producten, kan er sprake zijn van het verwerken van bijzondere categorieën van persoonsgegevens, omdat deze gegevens gevoelige informatie bevatten (zoals allergie-informatie of andere gezondheidsgegevens), deze verwerking vindt alleen plaats met uw toestemming.
 • Als u (i) een account bij ons aanmaakt of goederen of diensten koopt via de App en (ii) uw e-mailadres opgeeft, kan dit vervolgens door ons worden gebruikt om u marketingberichten te sturen. In dergelijke gevallen kunnen gepersonaliseerde advertenties voor onze eigen soortgelijke goederen en diensten worden verzonden via (i) onze nieuwsbrieven of (ii) socialemediaplatforms.
   
 • Gegevens die wij automatisch verzamelen

  Wanneer u onze App gebruikt, verzamelen wij automatisch gegevens van uw mobiele apparaat.
  Dit zijn:
  • Gegevens van uw mobiele apparaat zoals uw IP-adres, type toestel, uniek identificatienummer, soort browser, locatie van het toestel, advertentie ID en andere technische informatie, inclusief gebruiksgegevens, gebruik van de App en gegevens betreffende de toestemming voor het ontvangen van marketing berichten.
   Sommige gegevens kunnen verzameld worden door middel van cookies en vergelijkbare tracking technologieën, zoals verder uitgelegd in de Mobiele App Cookieverklaring en onder het kopje “Cookies en vergelijkbare technologieën” van deze Privacyverklaring.
   Wij kunnen ook persoonsgegevens betreffende uw bestelgeschiedenis, productaankopen en uw gebruik van de App verwerken voor segmentatiedoeleinden. Dit doen we door middel van cookies en SDK’s via klant-ID’s voor digitale marketingactiviteiten (zoals product-gerelateerde push notificaties).
    
 • Gegevens die wij verzamelen via kaartinterfaces

  Om ingebouwde Google Maps interfaces te kunnen gebruiken, slaan wij ook uw bezorgadres met lengte- en breedtegraad op als gemarkeerde locatie . Raadpleeg de Google Maps Privacyverklaring voor verdere informatie over hoe Google uw persoonsgegevens verwerkt binnen de ingebouwde kaartinterfaces.
   
 • Gegevens die wij ontvangen van derden

  Wij kunnen van tijd tot tijd persoonsgegevens over u ontvangen van derden (inclusief social media bedrijven zoals Facebook), maar alleen wanneer u heeft aangegeven uw Getir account met uw social media account te willen koppelen, of deze gegevens heeft gebruikt om in te loggen in onze App. Wij verzamelen alleen gegevens van deze externe bronnen wanneer zij uw toestemming hebben verkregen.
  De gegevens die wij van derden ontvangen, bevatten uw naam, leeftijd, geslacht en profielfoto. Wij gebruiken deze gegevens om met gebruik van uw social media inloggegevens een account aan te maken bij Getir.
  Wij gebruiken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de doeleinden zoals in deze Privacyverklaring omschreven. Wij kunnen uw gegevens ook gebruiken voor andere doeleinden die verenigbaar zijn met de doeleinden zoals in deze Privacyverklaring omschreven (zoals doeleinden inzake algemeen belang, wetenschappelijk- of historisch onderzoek, of statistische doeleinden) uitsluitend voor zover dit is toegestaan op basis van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming.
   
 • Uw gebruik van de app

  Binnen de reikwijdte van de App kunt u uw persoonsgegevens invoeren, beheren en bewerken. Deze gegevens bevatten uw naam, achternaam, e-mailadres, bezorgadres, betaalgegevens, factuurgegevens en uw wachtwoord.
  De app heeft tevens de volgende machtigingen nodig:
  • Internettoegang: Dit is nodig om toegang tot de App te krijgen en deze te kunnen gebruiken.
  • Gebruikersauthenticatie: Dit is nodig om uw identiteit als accountbeheerder te verifiëren.

Verzamelt Getir ook persoonsgegevens van kinderen?

Zoals vermeld in onze Algemene Voorwaarden moet u minimaal 18 jaar oud zijn om de App te downloaden en te gebruiken. We verkopen geen producten aan kinderen, wel kunnen we kinderartikelen aan volwassenen verkopen.

Waarom we deze gegevens verzamelen

Zoals eerder omschreven verwerkt Getir de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Als onderdeel van het aanmeldproces en om u te registreren voor de App;
 • Om met u te communiceren en onze relatie met u te kunnen onderhouden;
 • Om het proces omtrent bestellingen, betalingen en bezorgingen van producten te kunnen uitvoeren;
 • Om de voor u meest geschikte producten aan te bieden op basis van uw voorkeuren, interesses en gebruiken;
 • Om, indien u toestemming heeft gegeven, marketingcommunicatie te ontvangen, u te informeren over de meest geschikte producten en kansen; om producten en diensten van Getir te introduceren en om andere marketingactiviteiten uit te voeren;
 • Om online advertenties te tonen via onze App of socialemediaplatforms;
 • Om communicatie tussen de Getir bezorgers en u mogelijk te maken;
 • Om analyses uit te voeren om onze producten en diensten te verbeteren;
 • Om activiteiten omtrent klanttevredenheid uit te voeren;
 • Om feedback te ontvangen en verzoeken of klachten te behandelen;
 • Om de kwaliteit te kunnen waarborgen van de Getir klantenservice;
 • Om Getir activiteiten uit te voeren in overeenstemming met de wetgeving die van toepassing is;
 • Om uw toestel-ID aan uw account te koppelen;
 • Om de functies en content van de App te verbeteren;
 • Om leeftijdscontroles uit te voeren wanneer u producten met een leeftijdsgrens bestelt;
 • Om beveiligingsproblemen, fraude en misbruik van acties en kortingen te voorkomen en op te sporen;
 • Om Getir’s bedrijfsactiviteiten te beoordelen en controleren; en
 • Om uw betalingen te kunnen afhandelen.

Met wie deelt Getir mijn persoonsgegevens?

Wij delen uw persoonsgegevens met de volgende categorieën ontvangers:

 • onze gelieerde ondernemingen: Getir Turkije (Getir Perakende Lojistik A.Ş.), Getir Duitsland (Getir Germany GmbH), Getir Frankrijk (Getir France SAS) en Getir Verenigd Koninkrijk (Getir UK Limited);
 • onze externe dienstverleners en partners die gegevensverwerkingsdiensten  aan ons leveren (bijvoorbeeld om betalingen te verwerken en online servers voor de Getir-app mogelijk te maken), of die anderszins persoonlijke informatie verwerken voor doeleinden die worden beschreven in deze Privacyverklaring of die aan u worden gemeld wanneer we uw persoonlijke gegevens verzamelen. Categorieën van onze dienstverleners omvatten, maar zijn niet beperkt tot: (i) betaaldienstverlener zoals Adyen; (ii) online serveraanbieder zoals Amazon AWS; (iii) kaartinterface-aanbieder, Google Maps; (iv) sociale-mediaplatforms zoals Facebook; en (v) klantenservicesoftware-aanbieders zoals Kustomer. In ale gevallen hebben we passende gegevensverwerkersovereenkomsten gesloten in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
 • bevoegde rechtshandhavingsinstantie, autoriteiten/toezichthouders, overheidsinstanties, gerechtelijke instanties of andere derden voor zover dit noodzakelijk is om (i) te voldoen aan een verzoek van de overheid, een gerechtelijk bevel of toepasselijke wet- en regelgeving en/of (ii) onszelf te verdedigen tegen claims van derden;
 • een potentiële koper (inclusief zijn vertegenwoordigers en adviseurs) in verband met een voorgenomen aankoop, fusie of overname of overdracht van (een gedeelte) van ons bedrijf of activa;
 • andere derden waarvoor u toestemming heeft verleend.

Wettelijke grondslagen voor het verwerken van uw persoonsgegevens

Om uw persoonsgegevens te verwerken, baseren wij ons op bepaalde wettelijke grondslagen, dit is afhankelijk van de betreffende persoonsgegevens en de specifieke context waarbinnen wij uw persoonsgegevens verzamelen.

Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend:

 • als we deze gegevens nodig hebben voor het uitvoeren van een overeenkomst met u, zoals informatie die strikt noodzakelijk is om een overeenkomst aan te gaan en uw bestellingen te bezorgen;
 • wanneer u ons toestemming heeft gegeven voor een specifiek doel waar we u over informeren en wanneer dit vereist is op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming bijvoorbeeld voor het verwerken van aankoopgeschiedenis betreffende diensten die bedoeld zijn voor bezorging, content, advertenties, dit is afhankelijk van uw bestelgeschiedenis;
 • wanneer we voor de verwerking een gerechtvaardigd belang hebben en daarmee geen onevenredige inbreuk maken op uw privacy en we de verwerking niet kunnen baseren op een wettelijke grondslag zoals boven omschreven, bijvoorbeeld het verbeteren of personaliseren van uw online ervaring en onze communicatie met u;
 • In sommige gevallen verwerken wij uw persoonsgegevens om aan onze wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen, bijvoorbeeld op grond van consumenten wet- en regelgeving, factureren, belastingen en/of administratieve doeleinden.

Indien wij u vragen om uw persoonsgegevens te verstrekken in verband met de naleving van een wettelijke verplichting of voor de uitvoering van een overeenkomst met u, zullen wij u dit tijdig kenbaar maken en u informeren of de verstrekking van uw persoonsgegevens al dan niet verplicht is (alsmede over de mogelijke gevolgen indien u uw persoonsgegevens niet verstrekt).

Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van onze gerechtvaardigde belangen, zullen deze belangen doorgaans betrekking hebben op het beheer van onze Website en het met u kunnen communiceren voor zover dit nodig is om onze diensten aan u te leveren en voor onze gerechtvaardigde commerciële belangen, zoals om uw vragen te kunnen beantwoorden, of om onze Website te verbeteren. Buiten de gerechtvaardigde belangen die beschreven zijn in deze Privacyverklaring, kunnen wij ook andere gerechtvaardigde belangen hebben en indien van toepassing zullen wij u hierover tijdig informeren.

Indien u vragen heeft- of meer informatie wenst over de wettelijke grondslag waarop wij de verwerking van uw persoonsgegevens baseren, neem dan contact met ons op via de contact gegevens onder het kopje “Contactgegevens” hieronder.

Cookies en vergelijkbare technologieën

Wij gebruiken cookies en vergelijkbare tracking technologieën (gezamenlijk, “Cookies”) om persoonsgegevens over u te verzamelen en verwerken, inclusief het aanbieden van gepersonaliseerde advertenties gebaseerd op uw interesse. Voor meer informatie over de verschillende soorten cookies die wij gebruiken, waarom, en hoe u deze kunt beheren, raadpleeg onze Mobiele App Cookieverklaring.

Hoe beveiligt Getir mijn persoonsgegevens?

Wij gebruiken passende technische- en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. Onze beveiligingsmaatregelen zijn ontworpen om een beveiligingsniveau te bieden dat in verhouding staat tot het risico dat de verwerking van uw persoonsgegevens met zich meebrengt. Specifieke maatregelen die onze externe dienstverleners gebruiken zijn antivirus software en firewalls, toegangscontroles, encrypties en software om cyberaanvallen op te sporen en te voorkomen.

Internationale doorgifte van uw persoonsgegevens

Omdat wij, onze externe dienstverleners en partners wereldwijd opereren, zullen uw persoonsgegevens doorgegeven worden aan ontvangers die buiten de Europese Economische Ruimte (EER) gevestigd zijn ("derde landen").

Wanneer wij uw persoonsgegevens naar derde landen doorgegeven, zijn wij verplicht om te garanderen dat de persoonsgegevens onderhevig zijn aan een beschermingsniveau dat gelijkwaardig is aan het beschermingsniveau in de EER. Daarom hebben wij passende veiligheidsmaatregelen getroffen om te waarborgen dat persoonsgegevens worden beschermd in overeenstemming met de gegevensbeschermingswetgeving die van toepassing is en deze Privacyverklaring.

Deze maatregelen bestaan bijvoorbeeld uit, de implementatie van de door de Europese Commissie goedgekeurde modelovereenkomsten voor de uitwisseling van persoonsgegevens met onze gelieerde ondernemingen, op grond waarvan zij verplicht zijn de persoonsgegevens die zij verwerken van in de EER woonachtige betrokkenen te beschermen in overeenstemming met de toepasselijke Europese wetgeving inzake gegevensbescherming.

Onze modelovereenkomsten zijn op verzoek beschikbaar. We hebben gelijksoortige beschermingsmaatregelen geïmplementeerd voor onze externe dienstverleners en partners. Verdere informatie is beschikbaar op verzoek.

Hoe lang we uw persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Wij bewaren uw persoonsgegevens om uw onze diensten te kunnen aanbieden en om te voldoen aan toepasselijke wettelijke-, fiscale- of administratieve verplichtingen.

 • Marketing berichten: we slaan uw persoonsgegevens op totdat u uw toestemming intrekt; of
 • Uitvoeren van een overeenkomst: de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om onze overeenkomst met u uit te voeren zullen wij voor de duur van deze overeenkomst bewaren.

Wanneer het niet langer noodzakelijk is om uw persoonsgegevens te verwerken voor de doeleinden waarvoor ze verzameld zijn, zullen wij deze aggregeren, wissen of anonimiseren of, indien dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat uw persoonsgegevens zijn opgeslagen in back-ups), zullen wij uw persoonsgegevens veilig opslaan en isoleren van enige verdere verwerking totdat verwijdering mogelijk is.

Wij kunnen uw persoonsgegevens desondanks langer bewaren indien dit nodig is om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij maken gebruik van technologieën op basis van algoritmen en geautomatiseerde besluitvorming om onze diensten te verlenen, op basis van real-time besluitvormingsproces of op basis van analyses of categorisering van het gebruik van onze dienst. Wij zullen echter geen geautomatiseerde beslissingen nemen over een individu wanneer dit juridische of vergelijkbare significante gevolgen zou hebben voor de betrokkene, tenzij het (i) noodzakelijk is voor het aangaan of de uitvoering van een overeenkomst, (ii) of op grond van de voorafgaande toestemming van de betrokkene, of (iii) indien dit vereist is op grond van de toepasselijke wetgeving.

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

U heeft de volgende privacyrechten:

 • Recht op inzage
  U heeft het recht om ons te vragen naar een overzicht van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die wij verwerken. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens zoals vermeld in deze Privacyverklaring.
 • Recht op rectificatie: uw gegevens corrigeren
  U heeft het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens te corrigeren indien deze incompleet of onjuist zijn. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens zoals vermeld in deze Privacyverklaring.
 • Recht op gegevenswissing: uw persoonsgegevens verwijderen
  U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te wissen. Dit recht om vergeten te worden is van toepassing indien: wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor het oorspronkelijke doel waarvoor wij deze persoonsgegevens hebben verzameld; u uw toestemming voor verwerking ervan intrekt; u bezwaar maakt tegen ons gebruik van uw gegevens voor onze eigen gerechtvaardigde belangen of voor gepersonaliseerde commerciële berichten; uw persoonsgegevens onrechtmatig worden verwerkt; of toepasselijke wet- en regelgeving Getir verplicht om uw persoonsgegevens te wissen. Voor informatie over de bewaartermijn van uw gegevens, zie onder het kopje "Hoe lang we uw persoonsgegevens bewaren" in deze Privacyverklaring. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens zoals vermeld in deze Privacyverklaring.
 • Recht op beperking van de verwerking
  U heeft in de onderstaande gevallen het recht ons te vragen om het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken: u bent van mening dat de persoonsgegevens onjuist zijn; wij verwerken de gegevens onrechtmatig; wij hebben de gegevens niet langer nodig, maar u wilt graag dat we ze bewaren om ze te gebruiken in een juridische procedure; u heeft bezwaar gemaakt tegen ons gebruik van uw gegevens voor onze eigen gerechtvaardigde belangen. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens zoals vermeld in deze Privacyverklaring.
 • Recht op dataportabiliteit: uw gegevens overdragen
  U heeft het recht ons te vragen uw persoonsgegevens rechtstreeks over te dragen aan u of een ander bedrijf in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens zoals vermeld in deze Privacyverklaring.
 • Recht op bezwaar
  U heeft het recht om, vanwege redenen betreffende een specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij staken de verwerking van persoonsgegevens tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van en rechtsvordering. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen ons gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en ons te vragen beslissingen te laten nemen door een persoon. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens zoals vermeld in deze Privacyverklaring.
 • Recht om een klacht in te dienen
  U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens .

Aanvullend heeft u het recht om u af te melden voor marketing en communicatie uitingen die we versturen. Dit recht kun u uitoefenen door (i) onderaan in de e-mails op “afmelden” of “opt-out” te klikken of (ii) het deselecteren van communicatiekanalen waar u niet langer berichten van wilt ontvangen in de App onder Profiel - Communicatievoorkeuren.

Wij beantwoorden alle verzoeken van individuen die hun privacyrechten willen uitoefenen in overeenstemming met het toepasselijke recht.

Wijziging van deze Privacyverklaring

We kunnen deze Privacyverklaring updaten in verband met veranderende juridische, technische of zakelijke ontwikkelingen. Wanneer we deze Privacyverklaring updaten, nemen we passende maatregelen om u hierover te informeren. We zorgen voor uw goedkeuring op alle materiële wijzigingen en waar nodig conform alle toepasselijke wetgeving.

U kunt aan de datum bovenaan deze Privacyverklaring zien wanneer deze Privacyverklaring oorspronkelijk is gepubliceerd.

Contactgegevens

Mocht u vragen of zorgen hebben over het gebruik van uw persoonsgegevens of uw privacyrechten willen uitoefenen, neem dan contact met ons op via: (i) privacy@getir.com en (ii) Keizersgracht 572, 1017 EM Amsterdam

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Getir Netherlands B.V. en Getir Perakende Lojistik A.Ş. zijn (gezamenlijke) verwerkingsverantwoordelijken voor de verwerking van uw persoonsgegevens.