PDF

Getir Çalışan Adayı Aydınlatma Metni

 

Giriş

Getir Perakende Lojistik A.Ş. (“Getir”) olarak, kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), ikincil düzenlemeleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararlarına uygun olarak işlenmesi ve korunması için azami özeni göstermekteyiz.

Getir’e iş başvurusunda bulunduğunuzda Getir’in kişisel verilerinizi nasıl kullanacağını ve bu bilgilerle bağlantılı olarak sahip olduğunuz hakları belirlemesi nedeniyle işbu Çalışan Adayı Aydınlatma Metnini (“Aydınlatma Metni”) dikkatle okumanızı öneririz. İşbu Aydınlatma Metninde yer alan “Adaylar” tanımı, Getir’e kalıcı veya geçici bir iş ilanı için başvuran herkesi kapsamaktadır.

Bu Aydınlatma Metni hakkında herhangi bir yorumunuz veya sorunuz olması halinde, kisiselveriler@getir.com adresi üzerinden bizimle iletişime geçmenizi rica ederiz.

 

Getir Hangi Kişisel Verilerinizi İşler?

Getir’in Kariyer Sayfasını (https://career.getir.com) ziyaret edebilir ve kişisel verilerinizi paylaşmadan iş arayabilirsiniz. Bununla birlikte Kariyer Sayfamızı ziyaret ettiğinizde, işe alım yazılımı sağlayıcımız olan Greenhouse Software, INC. (“Greenhouse”), GreenhouseGizlilik Politikasında ayrıntılı olarak düzenlendiği şekilde, cihazınızdan belirli verileri otomatik olarak toplayacaktır.

Getir, kişisel verilerinizi doğrudan sizden, referanslarınızdan, sizin söz konusu pozisyona uygun olduğunuzu düşünen Getir çalışanlarından, Getir’e elektronik ortamlar aracılığıyla yaptığınız başvurulardan, tarafımıza gönderilen e-postalardan, işe alım yetkilileri ve headhunterlar ile yapılan görüşmelerden veya aday tanıma toplantıları yoluyla, otomatik, kısmen otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle elde etmektedir. Getir’e yaptığınız iş başvurunuz kapsamında aşağıda belirtilen kişisel verilerinizi işlemekteyiz: 

Kimlik BilgileriAd soyadı, kimlik numarası, doğum tarihi 
İletişim BilgileriCep telefonu numarası, adres, e-posta adresi 
Eğitim BilgileriEğitim-öğrenim bilgileri, akademik nitelikler
Mesleki DeneyimMesleki beceriler, meslek/görev/unvan bilgisi, iş nitelikleri, referans bilgileri, çalışma deneyimleri, iş unvanları/pozisyonları, çalışma tercihleri
YeteneklerYabancı dil bilgisi, bilgisayar becerileri, kişisel beceriler, sertifika ve başarı belgeleri
Görsel KayıtlarFotoğraf
Diğer BilgilerAskerlik durumu, niyet mektubu, kişisel internet sitesi bilgileri, kariyer internet sitesi profil bilgileri, özgeçmişte yer alan diğer bilgiler, değerlendirme merkezleri ve mülakatlar da dahil olmak üzere süreç boyunca gönüllü olarak sağlanan diğer bilgiler

Diğer Kaynaklardan Edinilen Kişisel Bilgiler

 

Referanslar tarafından sağlanan bilgiler, akademik kurumlar, eğitim veya sertifika sağlayıcılar tarafından temin veya teyit edilen diğer bilgiler, işe alım veya yönetici arama ajansları ve platformları tarafından sağlanan bilgiler, halka açık kaynaklardan elde edilen bilgiler

 

Getir Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemlerle, Amaçlarla ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanarak İşler?

Kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen hukuki sebeplere dayalı olarak işlenmektedir. Bu hukuki sebeplerden en az biri bulunmadığında ise, kişisel verileriniz açık rızanızı sağlamış olmanız durumunda işlenebilir. 

Getir olarak kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla ve hukuki sebeplerle işliyoruz:

Süreçte İşlenen Kişisel VerilerinizKişisel Veri İşleme AmacıDayanılan Hukuki Sebepler
Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Eğitim Bilgileri, Yetenekler, Görsel Kayıtlar, Diğer Bilgiler, Diğer Kaynaklardan Edinilen Kişisel BilgilerAdaylarla iletişime geçilmesi; adayların başvuru süreçlerinin yürütülmesi; aday seçme, değerlendirme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi; kişilik envanteri ve genel yetenek testi gibi aday ölçümleme çalışmalarının yürütülmesi ve sonuçların raporlanması; adayların işe alım sürecinde referans kontrolünün gerçekleştirilmesi; adayların işe alım sürecine yönelik geri bildirimlerinin alınması, işe alım süreçlerinin geliştirilmesi amacıyla anket veya soru gönderilmesi.

Kişisel veri işlemenin, Getir ile aranızdaki sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması (KVKK md. 5/2-c)

Kişisel veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması (KVKK md. 5/2-f)

 

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Eğitim Bilgileri, Mesleki Deneyim, Yetenekler, Görsel Kayıtlar, Diğer Bilgiler, Diğer Kaynaklardan Edinilen Kişisel Bilgilerİşe alım sürecinin olumsuz sonuçlanması halinde Adayın Getir’de ileride açılacak muhtemel pozisyonlar için uygunluğunun değerlendirebilmesi.Kişisel verinin işlenmesine açık rıza verilmiş olması (KVKK md. 5/1)

 Getir’de bir işe kabul edilirseniz, işe alım sürecinde toplanan bilgiler tarafınıza sunulacak Çalışan Aydınlatma Metnimize uygun olarak işlenecektir.

 

Kişisel Verileriniz Hangi Koşullarda Üçüncü Kişilere Aktarılır?

Kişisel verileriniz, KVKK madde 8 ve madde 9 uyarınca, aşağıda yer alan amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde -yurt içi ve yurt dışındaki- üçüncü kişilere aktarılır:

Aktarılan Kişisel VerilerinizAktarımın AmacıAlıcı GrubuDayanılan Hukuki Sebepler
Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Eğitim Bilgisi, Mesleki Deneyim, Yetenekler, Diğer Bilgiler, Diğer Kaynaklardan Edinilen Kişisel BilgilerGetir’in kullandığı kariyer portalları aracılığıyla işe alım süreçlerinin ve iş ortaklarımız ile tedarikçilerimizle ilişkilerin yürütülmesi kapsamında Getir’in kullandığı altyapı ve bilişim hizmeti sağlayan üçüncü taraflardan hizmet alınması (örneğin, kişilik envanteri yapılması için bu konuda hizmet veren firmalardan destek alınması). Yurt içi ve yurt dışındaki iş ortakları & tedarikçilerKişisel veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması (KVKK md. 5/2-f)
Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Eğitim Bilgisi, Mesleki Deneyim, Yetenekler, Diğer Bilgiler, Diğer Kaynaklardan Edinilen Kişisel BilgilerAdaya Getir’in grup şirketleri, bağlı ortaklık ve iştirakleri nezdindeki uygun pozisyonlar hakkında bilgi verilmesi ve işe alım faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla özgeçmişi ile birlikte görüşme ve referans notlarının Getir’in grup şirketleri, bağlı ortaklık ve iştirakleri ile paylaşılması.Getir’in grup şirketleri, bağlı ortaklık ve iştirakleriKişisel verinin işlenmesine açık rıza verilmiş olması (KVKK md. 5/1) 

 

Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız Nelerdir?

KVKK’nın 11. maddesi, ilgili kişilerin (kişisel verileri işlenen gerçek kişilerin) haklarını düzenlemektedir. KVKK’nın 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
 5. Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmişse bunların düzeltilmesini isteme,
 6. KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. Kişisel verilerinizin KVKK’nın 7. maddesi kapsamında silinmesi veya yok edilmesi ve kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesine ilişkin taleplerinizin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

KVKK’nın 11. maddesinde düzenlenen haklarınızı kullanmak ve taleplerinizi:

 1. Sistemlerimizde kayıtlı e-posta adresinizi kullanarak, kisiselveriler@getir.com uzantılı e-posta adresine,
 2. Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresiniz aracılığıyla getir@hs01.kep.tr adresine veya
 3. Kimliğinizi tevsik edici belgeleri de ekleyip yazılı olarak, Etiler Mah. Tanburi Ali Efendi Sok. Maya Residences Sit. T Blok No:13/334 Beşiktaş/İstanbul adresine

iletmenizi rica ederiz.

Getir, KVKK’nın 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerinizi, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebinizin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri yine en geç 30 (otuz) gün içinde tarafınıza iletilecektir.

 

Getir Perakende Lojistik A.Ş.

Tarih: Ağustos 2022