PDF

Çalışan Adaylarının Kişisel Verileri - Aydınlatma Metni

Bu metni, veri sorumlusu Getir Perakende Lojistik A.Ş. (“Getir” veya “Şirket”) olarak, Getir çalışanı olmak için başvuruda bulunan adayların kişisel verilerini nasıl işlediğimiz hakkında sizleri bilgilendirmek için hazırladık.

Kişisel verilerinizin korunması ve işlenmesine ilişkin her türlü sorunuz için kisiselveriler@getir.com üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Getir Hangi Kişisel Verilerimi İşliyor

Getir’e iş başvurusunda bulunan adayların aşağıda belirtilen kişisel verilerini işliyoruz:

KimlikİletişimMesleki DeneyimDiğer Bilgiler
Ad-soyad, kimlik numarası, doğum tarihi, medeni durumCep telefonu numarası, adres, e-posta adresiSertifikalar, diploma, katılınan kurs/eğitimler, mesleki yeterlilik bilgileri, iş deneyimiFotoğraf, eğitim-öğrenim bilgileri, meslek/görev/unvan bilgisi, askerlik durumu, yabancı dil bilgisi, özgeçmiş, niyet mektubu, referans bilgileri, aday değerlendirmeleri, çalışma tercihleri, varsa kişisel web siteleri, iş başvurusu kapsamında tarafınızca sağlanan diğer bilgiler

Engelli adayların ayrıca, açık rızalarını sağlamaları halinde engellilik durumlarına ilişkin bilgileri işlenmektedir.

Kişisel Verilerim Hangi Yöntemlerle Toplanıyor?

Kişisel verileriniz, fiziki veya elektronik ortamlarda bilgilerinizi sağlamanız veya e-posta ve telefon kanalları aracılığıyla toplanmaktadır. Kişisel verilerinizi toplama yöntemlerimiz ise otomatik, kısmen otomatik yöntemler ve veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerdir.

Kişisel Verilerim Hangi Amaçlarla İşleniyor

Getir olarak kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla yurtiçi ve yurtdışında işliyoruz:

 • Getir bünyesinde çalışmak için başvuruda bulunanlarla iletişime geçmek,
 • Çalışan adaylarının başvuru süreçlerini yürütmek,
 • Çalışan adayı seçme, değerlendirme ve yerleştirme süreçlerini yürütmek,
 • Çalışan adayının işe alım sürecinde referans kontrolü gerçekleştirmek,
 • Kişilik envanteri ve genel yetenek testi gibi aday ölçümleme çalışmalarını yürütmek,
 • Çalışan adayının Getir İnsan politikalarına uyumluluğunu tespit edebilmek,
 • Engelli adaylar için, engelli çalışan istihdamına ilişkin yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
 • İnsan kaynakları süreçlerini planlamak ve yürütmek,
 • İş faaliyetlerimizin incelenmesi ve denetlenmesi.

Getir’in Kişisel Verilerimi İşlerken Dayandığı Hukuki Sebepler Neler?

Kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesinde belirtilen hukuki sebeplere dayalı olarak işlenebilir. Bu hukuki sebeplerden en az biri bulunmadığında ise, kişisel verileriniz açık rızanızı sağlamış olmanız durumunda işlenebilir.

Getir, iş başvurusunda bulunan adayların kişisel verilerini, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ile veri işlemenin Getir’in meşru menfaatleri için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak işlemektedir.

Engelli çalışan adaylarının sağlık verileri, ilgili kişinin açık rızasının bulunması hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerim Hangi Koşullarda Üçüncü Kişilere Aktarılır

Kişisel verileriniz aşağıda yer alan -yurtiçi ve yurtdışındaki- taraflara, yine aşağıda belirtilen amaçlarla aktarılır:

İş Ortakları & TedarikçilerKariyer portalları aracılığıyla işe alım süreçlerinin yürütülmesi, üçüncü taraflardan hizmet alımı süreçlerinin yürütülmesi (örneğin, kişilik envanteri yapılması için bu konuda hizmet veren firmalardan destek alınması), iş ortakları ve tedarikçi ilişkilerinin yönetilmesi.
Yetkili Kişi, Kurum ya da KuruluşlarYetkili kişi, kurum ya da kuruluşlara bilgi verilmesi, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve faaliyetlerimizin mevzuata uygun olarak yürütülmesi.

Kişisel Verilerimle İlgili Haklarımı Nasıl Kullanabilirim?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi, ilgili kişilerin (kişisel verileri işlenen gerçek kişilerin) haklarını düzenlemektedir. Bu maddede belirtilen haklarınızı kullanmak ve taleplerinizi Getir’e iletmek için aşağıdaki yöntemleri tercih edebilirsiniz:

 1. Sistemlerimizde kayıtlı e-posta adresinizi kullanarak, talebinizi kisiselveriler@getir.com mail adresine iletebilirsiniz.
 2. Taleplerinizi yazılı olarak, Etiler Mah. Tanburi Ali Efendi Sok. Maya Residences Sit. T Blok No:13/334 Beşiktaş/İstanbul adresine gönderebilirsiniz.
 3. Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen diğer yöntemleri tercih edebilirsiniz.